Zajęcia patriotyczne w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek

Zajęcia patriotyczne w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek

Zbliżający się Dzień Niepodległości był okazją do zorganizowania zajęć edukacyjnych zatytułowanych „Znam barwy i symbole narodowe”, w których wzięli udział uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej nr 25 oraz dzieci przedszkolne z Centrum Edukacji Montessori w Bydgoszczy. Celem zajęć było kształtowanie szacunku dla symboli narodowych, budzenie poczucia tożsamości, rozwijanie zainteresowań historią naszego kraju, kształtowanie postaw patriotycznych oraz rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.

Zajęcia rozpoczęły się krótką pogadanką na temat głównych symboli Rzeczypospolitej Polskiej: biało-czerwonej flagi, godła państwowego oraz hymnu polskiego, czyli Mazurka Dąbrowskiego. Dzieci wspólnie zaśpiewały hymn oraz recytowały wiersz Władysława Bełzy „Kto ty jesteś?”. Podkreśliliśmy jak ważne jest szanowanie symboli, duma z ich posiadania oraz kształtowanie prawidłowych nawyków patriotycznych od najmłodszych lat.

Oczywiście obowiązkowym elementem było głośne czytanie. Nawiązując do tematyki zajęć wykorzystaliśmy fragmenty książki „Czy znasz ten kraj?” Aleksandry Plec i Marzenny Skoczylas oraz legendę o Lechu, Czechu i Rusie z książki Wandy Chotomskiej „Legendy polskie”. W sali Akademii została przygotowana wystawka książek dla najmłodszych o tematyce patriotycznej z księgozbioru biblioteki.

Ważnym punktem zajęć było wykonywanie kokardy narodowej zwanej kotylionem w biało-czerwonych barwach. Dzieci robiły je po raz pierwszy wykazując się ogromnym zaangażowaniem. Na zakończenie każdy otrzymał drobny upominek.

Grażyna Ruta-Balińska – Wydział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

Plakaty dla dzieci zawieszone na tablicy korkowej: "Kto ty jesteś? Polak mały!" i "Narodowe Święto Niepodległości 11 Listopada", zawierające symbole narodowe.© PBW w Bydgoszczy