Zajęcia edukacyjne w ramach Meet and Code 2023

Zajęcia edukacyjne w ramach Meet and Code 2023

Zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku 8 – 10 lat z podstaw programowania z wykorzystaniem Ozobotów odbyły się 18 i 25 października. Uczestnikami warsztatów byli uczniowie z klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 64 i Szkoły Podstawowej nr 31 w Bydgoszczy.

Celem zajęć było podnoszenie kompetencji informatycznych uczniów, rozwijanie umiejętności rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów, nauczanie podstaw programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem urządzeń cyfrowych. Uczniowie pracowali w małych grupach. Zostały zastosowane aktywne metody pracy grupowej i zadaniowej. Dzieci mogły samodzielnie zaprogramować trasę dla Ozobota, poznać specjalne kody do programowania oraz wykorzystywać zakupione w ramach grantu pomoce tj. specjalne drewniane puzzle i puzzle 3d. Czas upłynął bardzo szybko i uczniowie czekają na kolejne zajęcia z Ozobotami.

Zajęcia były przygotowane przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa dzięki grantowi w wysokości 400 €.

Dzieci na zajęciach z podstaw programowania z Ozobotami.© PBW