Z dziejów bydgoskiej oświaty

Z dziejów bydgoskiej oświaty

Dnia 27 lipca 2022 r. w Muzeum Oświaty nastąpiło uroczyste przekazanie tablicy poświęconej Wacławowi Wawrzyniakowi (ur. 6.09.1894 r., zm. 2.09.1939 r.). W uroczystości przekazania tablicy uczestniczyli: Andrzej Leonard Bogucki, Kazimierz Bogdan Filipski, Paweł Bogdan Gąsiorowski oraz dyr. Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej imienia Mariana Rejewskiego Ewa Pronobis-Sosnowska wraz z pracownikami Muzeum Oświaty.

Okolicznościowa, mosiężna tablica poświęcona jest Wacławowi Wawrzyniakowi, zamordowanemu w 1939 r. burmistrzowi Fordonu. Pierwotnie została odsłonięta w 100-lecie jego urodzin w 1994 r. Miało to miejsce w dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego 1994/1995. Wacław Wawrzyniak był w latach 1990 – 2005 patronem Szkoły Podstawowej nr 29 w Bydgoszczy – Fordonie, przy ul. Gawędy 5. Szkoła Podstawowa nr 29 w Bydgoszczy istniała pół wieku w latach 1945 – 2005. Na skutek zmian struktury sieci szkolnej w 2005 r. szkoła została zlikwidowana. Reforma systemu oświaty z 1999 roku zmieniła system nauczania wprowadzając sześcioletnią szkołę podstawową oraz trzyletnie gimnazjum.

Jesteśmy dumni z przekazanego daru dla naszego Muzeum Oświaty. Dzięki tak unikatowym eksponatom możemy krzewić pamięć o bydgoskim szkolnictwie.

Joanna Grabowska-Janowiak – kierownik Muzeum Oświaty (Wydział Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy), fot. Małgorzata Kalinowska