Funkcjonowanie Biblioteki w okresie pandemii

Funkcjonowanie Biblioteki w okresie pandemii

Wytyczne dotyczące funkcjonowania Biblioteki w związku ze zniesieniem ograniczeń związanych z COVID-19 (aktualizacja 1.09.2021 r.)

Wytyczne dotyczące obsługi czytelników:

 1. Biblioteka jest otwarta dla czytelników od wtorku do piątku w godzinach 9.00 – 19.00, w poniedziałki (i soboty od 11.09.2021 r.) w godzinach 9.00 – 15.00.
 2. W Bibliotece obowiązuje nakaz noszenia maseczki ochronnej zapewnionej we własnym zakresie, w przypadku ich braku pracownicy biblioteki mają prawo odmówić wstępu na jej teren.
 3. Po wejściu do biblioteki należy zdezynfekować ręce.
 4. Stanowisko do dezynfekcji rąk znajduje się również w Wypożyczalni na I piętrze.
 5. Ogranicza się dostęp czytelników do wyznaczonych miejsc, wchodzenie na I piętro odbywa się jedną, wyznaczoną stroną.
 6. W Wypożyczalni może przebywać jednocześnie maksymalnie 2 czytelników, którzy powinni zachować między sobą odstęp 1,5 m.
 7. Na stoliku przed ladą (stanowiskiem) do ustawionego kosza czytelnicy odkładają zwroty.
 8. Przyjmowanie zwrotów oraz wypożyczanie zbiorów odbywa się z zachowaniem bezpiecznej odległości.
 9. Na dwóch stanowiskach obsługi wypożyczalni, ustawione zostały osłony ochronne plexi.
 10. Czytelnie oraz zbiory z wolnym dostępem, czasopisma, katalogi kartkowe są niedostępne dla czytelników.
 11. Zbiory językowe z wolnego dostępu z Czytelni można zamówić na adres: czytelnia1@​pbw.​bydgoszcz.​pl lub telefonicznie 52 341 30 74 wew. 18, podając tytuł i sygnaturę. Można uzyskać także pomoc w wyborze zbiorów językowych pod ww. adresem i telefonem.
 12. Dla osób posiadających kartę biblioteczną wykonamy skany artykułów z czasopism i fragmentów książek dostępnych tylko na miejscu w Czytelni. Zamówienia można wysyłać na adres: czytelnia1@​pbw.​bydgoszcz.​pl w zamówieniu należy podać numer karty bibliotecznej czytelnika, tytuł artykułu, autora artykułu, tytuł czasopisma, rok i numer. Jednorazowo można zamówić do 20 stron skanów.
 13. Na I piętrze na korytarzu, dostęp dla czytelników do jednego stanowiska komputerowego, służącego do rejestracji czytelnika i wyszukiwania zbiorów w katalogu on-line.
 14. W pomieszczeniach Wydziału Informacji i Wspomagania Placówek Oświatowych (dalej zwanym Informacją) jest dostęp do 2 stanowisk komputerowych (2 biurka i 2 krzesła). Pozostałe stanowiska są oznaczone taśmą z brakiem dostępu do komputerów, biurek i foteli.
 15. Pracownia komputerowa czyli Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej będzie udostępniana z zachowaniem bezpiecznego dystansu 2 metrów najwyżej 2 czytelnikom jednocześnie na wyznaczonych miejscach.
 16. Na stanowisku obsługi w Informacji jest oznaczony dystans i ustawiona osłona ochronna plexi.
 17. Po skończonej pracy pracownicy dezynfekują po sobie miejsce pracy oraz urządzenia, których używają.
 18. Nasze biblioteczne usługi on-line można sprawdzić na stronie internetowej biblioteki.