Wystawa zdjęć Jana Szyca

Wystawa zdjęć Jana Szyca

Właścicielem kolekcji fotografii Jana Szyca jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy, która wspólnie z Biblioteką Pedagogiczną im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu zorganizowała wystawę Państwowe Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Toruniu w okresie międzywojennym.

Wernisaż odbył się 5 lutego o godz. 12.30 w sali wystawowej Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu. Na spotkanie przybyła młodzież, nauczyciele i absolwenci I LO im. M. Kopernika w Toruniu oraz mieszkańcy Torunia.

Gości przywitała dyrektor Dorota Komendzińska, która zarekomendowała niezwykłą ekspozycję. Następnie Elżbieta Glura, wieloletnia dyrektor I LO w Toruniu opowiedziała o dziejach szkoły, która niedawno obchodziła jubileusz 450-lecia. Szczególną uwagę zwróciła na okres międzywojenny, w którym gimnazjum toruńskie uważane było za jedno z najlepszych w Polsce, a uczył w nim Jan Szyc – nauczyciel fizyki, autor zdjęć prezentowanych na wystawie. Przedstawiła sylwetkę Jana Szyca, jego zainteresowania i zasługi dla szkoły. Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Ewa Pronobis-Sosnowska opowiedziała, w jaki sposób kolekcja negatywów zdjęć wykonanych w latach 1914 – 1938 przez Jana Szyca trafiła do jej placówki. O wywoływaniu negatywów oraz ich digitalizacji opowiedział Marek Noniewicz, wiceprezes Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Związku Polskich Artystów Fotografików, kustosz Muzeum Fotografii przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Starszy wizytator z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatury w Toruniu Czesław Stawikowski podkreślił zasługi Jana Szyca jako nauczyciela fizyki stosującego nowoczesne metody nauczania oraz kierownika Ogniska Metodycznego tego przedmiotu. To dzięki jego działalności podniósł się poziom nauczania fizyki. Jan Szyc wyposażył także pracownię fizyczną w odpowiednie urządzenia laboratoryjne oraz urządzał kursy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli. Profesor Jan Szyc był jednym z założycieli Toruńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii i przez 9 lat pełnił funkcję jego prezesa.

Zdjęcia z okresu międzywojennego prezentowane na wystawie przedstawiają m.in. pracownie lekcyjne, uroczystości szkolne, harcerskie i patriotyczne z udziałem uczniów i nauczycieli przedwojennego Gimnazjum Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W gablotach wyeksponowane zostały najstarsze zbiory biblioteczne I LO im. M. Kopernika w Toruniu, Kronika Państwowego Liceum i Gimnazjum im. M. Kopernika w Toruniu za lata 1945/1952, Kronika SKS przy I Szkole Ogólnokształcącej im. M. Kopernika w Toruniu oraz książki ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu dotyczące historii I LO im. M. Kopernika w Toruniu i książki do nauczania fizyki w okresie międzywojennym i powojennym. Dodatkową atrakcją wystawy są dawne przyrządy fizyczne wypożyczone z I LO im. M. Kopernika.

Wystawę można oglądać w sali wystawowej Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu do 28 lutego 2019 r., od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 19.00 oraz w soboty w godzinach 10.00 – 15.00.