Wystawa na 100-lecie odzyskania niepodległości Polski

Wystawa na 100-lecie odzyskania niepodległości Polski

Z okazji 100-lecia Niepodległości Polski Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy przygotowała wystawę fotografii, dotyczącą historii szkolnictwa w okresie międzywojennym. Wydarzenie to jest objęte patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego.

Inspiracją przedsięwzięcia było nabycie do zbiorów Biblioteki kolekcji negatywów fotografii Jana Szyca, wykonanych w latach 1914 – 1938 wraz z opisem poszczególnych negatywów dotyczących szkoły, w której pracował, czyli Państwowego Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika, a obecnie Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na negatywach utrwalono sceny z życia szkoły, która w 2018 r. obchodzi jubileusz 450-lecia działalności.

Ekspozycja składa się z dziesięciu plansz, z których pierwsza przedstawia najważniejsze daty z dziejów I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kanwą scenariusza wystawy są etapy życia Jana Szyca, który w latach 1922 – 1952 był nauczycielem tej szkoły. Plansze zawierają zdjęcia z okresu międzywojennego, m.in. pracowni lekcyjnych, uroczystości szkolnych, harcerskich i patriotycznych z udziałem uczniów i nauczycieli przedwojennego Gimnazjum Mikołaja Kopernika w Toruniu. Profesor Jan Szyc był nauczycielem fizyki i opiekunem Szkolnego Koła Astronomicznego. Był także jednym z założycieli Toruńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, a także jego prezesem oraz członkiem Towarzystwa Naukowego w Toruniu i Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Wystawie przyświecają następujące cele:

  • Rozwijać patriotyczne, obywatelskie i społeczne postawy uczniów poprzez przybliżenie historii życia ich rówieśników sprzed lat;
  • Czcić pamięć o ludziach, którzy żyli, pracowali i tworzyli historię regionu oraz ocalić od zapomnienia wydarzenia, które się na nią złożyły;
  • Ochronić dziedzictwo kulturowe regionu dla przyszłych pokoleń i aktywnie promować w środowisku zachowane artefakty;
  • Wydobywać dokumenty życia codziennego oraz zachować je w jak najlepszym stanie dla przyszłych pokoleń, poprzez ich digitalizację;
  • Dotrzeć z informacją o tych fascynujących zasobach do najszerszego grona odbiorców i udostępnić je środowisku lokalnemu.

Wystawa jest tylko małym fragmentem kolekcji 194 negatywów, w tym na płytach szklanych (dagerotypach), które znajdują się w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy. Można mówić o małym cudzie, w obliczu tego, że udało się zachować negatywy, które mają blisko 100 lat i dokładnie wiadomo, kto jest ich autorem. Natomiast wielkim cudem jest fakt, iż uwiecznione zdjęcia przedstawiają wydarzenia, miejsca i ludzi, które dla nas – współczesnych i przyszłych pokoleń – są istotne.

Do powstania wystawy przyczyniło się wiele osób. Dzięki działaniom pani prof. dr hab. Lidii Smentek, jej osobistym kontaktom i zaangażowaniu, można było zakupić do zbiorów Biblioteki negatywy zdjęć od kolekcjonera, pana Zbigniewa Kiełbasy z Poznania. Autorem wersji cyfrowej zdjęć jest pan Marek Noniewicz, artysta fotografik, człowiek o wielkiej pasji, wiceprezes Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Związku Polskich Artystów Fotografików i kustosz Muzeum Fotografii przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, który wywołał negatywy i dokonał ich digitalizacji dla potrzeb ekspozycji. Autorkami scenariusza wystawy są panie: Joanna Grabowska-Janowiak, Iwona Skowron i Małgorzata Kalinowska, nauczycielki z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy.

Terminy prezentacji:
4 – 21 września 2018 r. – w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu przy Placu Teatralnym 2, na pierwszym piętrze budynku,
22 września – na terenie Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki,
24 września – 12 października – na Rynku Nowomiejskim w Toruniu,
12 października – I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Ekspozycja jest mobilna. Istnieje możliwość jej wypożyczenia.
Informacje i zapisy w Muzeum Oświaty w Bydgoszczy, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00, pod nr tel. 52 342 65 90.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka serdecznie zaprasza do obejrzenia tej niezwykłej prezentacji.
Wystawa została sfinansowana ze środków budżetowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Opracowanie cyfrowe negatywów zdjęć: Marek Noniewicz
Opracowała: Ewa Pronobis-Sosnowska