Wystawa Biblii

Wystawa Biblii

Jarosław Gaudek udostępnił zwiedzającym swoje prywatne, bogate i unikatowe zbiory. Autor wystawy jest pastorem w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan w Żninie. W wolnym czasie wyszukuje i gromadzi Biblie, fragmenty tekstów biblijnych oraz różne jej wydania i tłumaczenia.

Księgi zgromadzone przez pastora i zaprezentowane na wystawie różnią się od siebie. Znaleźć wśród nich można egzemplarze stare z pożółkłymi stronicami, liczące nawet kilkaset lat, a także współczesne, zawierające kolorowe ilustracje. Wśród zgromadzonych wydań Biblii są również takie, które z łatwością można schować w jednej ręce, inne tak maleńkie, że aby odczytać zawartą w nich treść należy posłużyć się lupą. Księgi, książki i „książeczki” Biblii, jakie mogliśmy oglądać, pisane są w różnych językach i różną gwarą.

Jedną z najstarszych Biblii w kolekcji pastora jest wulgata (Biblia w języku łacińskim) z 1716 r., jest także Biblia rosyjska, pisana cyrylicą, datowana na 1913 r., niemieckie tłumaczenie Biblii według Marcina Lutra z 1765 r., czy egzemplarz przekładu Biblii Jakuba Wujka datowany na 1860 r.

Pastor swoją kolekcję gromadzi od dwóch lat. Jak sam przyznaje, to Biblia w pewnym momencie zmieniła jego życie oraz bardzo mu pomogła, a następnie pojawiła się myśl zbierania Biblii i tego co jest z nią związane. Autor kolekcji oprowadzał po wystawie i w bardzo interesujący, przystępny sposób opowiadał o zgromadzonych egzemplarzach, inspirując jednocześnie, licznie przybyłą młodzież i dzieci do czytania Biblii.

Joanna Grabowska-Janowiak – Muzeum Oświaty (wydział Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy). Fot. © PBW w Bydgoszczy