Wypowiedź o bibliotece na posiedzeniu Sejmu

Wypowiedź o bibliotece na posiedzeniu Sejmu

Oświadczenie Pana Posła Jana Szopińskiego:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W kończącym się miesiącu listopadzie br. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy obchodziła 10. rocznicę nadania imienia Mariana Rejewskiego.

Ten znakomity bydgoszczanin, wybitny matematyk, genialny kryptolog złamał niemiecką maszynę szyfrującą Enigma. Dokonanie tego miało ogromny wpływ na losy II wojny światowej. Bardziej przyczynił się do zwycięstwa aliantów nad Hitlerem niż wszystkie armie, napisał o nim Jan Nowak-Jeziorański. W 2022 r. będziemy obchodzić 90. rocznicę złamania szyfru Enigmy przez Mariana Rejewskiego. Tę tajemnicę tuż przed wybuchem II wojny światowej w lipcu 1939 r. Polacy przekazali aliantom i podzielili się informacjami, jak łamać szyfr Enigmy.

Dlatego warto przedstawić tę wyjątkową placówkę, która swoimi dokonaniami angażuje się w promowanie edukacji historycznej, obywatelskiej i regionalnej.

Początki Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy i jej zbiorów sięgają roku 1921, kiedy to powstała Okręgowa Biblioteka Pedagogiczna Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego z siedzibą w Toruniu. Kolejne losy sprawiały, że biblioteka zmieniała swoje siedziby i lokalizację, by ostatecznie od roku 1968 wrosnąć w edukacyjną przestrzeń Bydgoszczy.

Od ponad 50 lat biblioteka stanowi jedną z najbardziej aktywnych i znaczących instytucji w regionie, ze zbiorami na poziomie 173 tys. jednostek inwentarzowych. Systematycznie rozbudowuje księgozbiór wydawnictw pedagogicznych i psychologicznych oraz socjologicznych. Jej bogate zbiory, w tym archiwalia i muzealia gromadzone w Muzeum Oświaty, które wchodzi w strukturę tej placówki, jak i wszelkie usługi dostępne są dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców regionu.

Biblioteka systematycznie modyfikuje i podnosi atrakcyjność oferty edukacyjno-kulturalnej. Kontynuuje i rozwija kilka projektów oświatowych oraz proponuje bogaty zestaw zajęć edukacyjnych. Z urozmaiconej oferty biblioteki mogą korzystać wszystkie grupy odbiorców, poczynając od najmłodszych poprzez uczniów, studentów, nauczycieli po seniorów. Jednak najważniejszy jest fakt, że swoje działania wychowawcze biblioteka oparła na wartościach potwierdzonych życiem i działalnością Mariana Rejewskiego, dla którego najważniejsze było dobro ojczyzny. Dlatego od 10 lat Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy popularyzuje zasługi swego patrona w regionie i w Polsce, przywracając Marianowi Rejewskiemu i polskim kryptologom właściwe miejsce w historii Polski i świata. Od czasu przyjęcia imienia biblioteka realizuje projekt edukacyjny pod nazwą: Marian Rejewski – bydgoszczanin, matematyk, kryptolog. W lekcjach o Marianie Rejewskim wzięło udział ponad 7 tys. uczniów. Wystawę pod tym samym tytułem w większych i mniejszych miastach województwa kujawsko-pomorskiego odwiedziło ok. 15 tys. uczniów, nauczycieli oraz mieszkańców. Biblioteka aktywnie angażuje się w upowszechnianie pamięci historycznej i budowanie własnej tożsamości młodego pokolenia. Różnorodne i innowacyjne formy edukacyjne rozwijają kompetencje i zainteresowania matematyczne, umiejętności intelektualne i społeczne, wspierają także działania dydaktyczne szkół i nauczycieli.

Otrzymanie imienia patrona to zaszczyt, ale i zobowiązanie. Bibliotekę pedagogiczną w Bydgoszczy wyróżnia spośród innych bibliotek łączenie przeszłości z teraźniejszością z myślą o przyszłości. Organizuje wystawy, konferencje, seminaria, warsztaty i konkursy. Od wielu lat mam zaszczyt obserwować dokonania i rozwój tej instytucji. Biblioteka ta jest placówką dbającą o wysoką jakość świadczonych usług, promującą wartość uczenia i doskonalenia przez całe życie. Służy kształcącym i doskonalącym się nauczycielom oraz studentom przygotowującym się do wykonywania zawodu.

Z okazji jubileuszu nadania imienia życzę pedagogicznej bibliotece w Bydgoszczy stałego rozwoju pod względem zasobów bibliotecznych, infrastruktury, a kadrze nauczycielskiej życzę, by właściwie wypełniała swoją misję cenionego ośrodka informacji oświatowej, regionalnej i kulturalnej. Bardzo serdecznie dziękuję.


Posiedzenie Sejmu nr 43 w dniu 30.11.2021 r.

Źródło: sejm​.gov​.pl