Wyniki wojewódzkiego konkursu na gazetkę szkolną

Wyniki wojewódzkiego konkursu na gazetkę szkolną

Komisja konkursowa w składzie:

prof. dr hab. Ryszard Nowicki – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,

Ewa Pronobis-Sosnowska – dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy,

płk Jerzy Lelwic – Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy,

Małgorzata Kalinowska – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy

na posiedzeniu w dniu 26.01.2023 r. dokonała oceny nadesłanych prac na konkurs „Marian Rejewski w 90. rocznicę złamania szyfru Enigmy”.

Konkurs skierowany był do uczniów z klas VI-VIII ze szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego zainteresowanych tematyką konkursu. Termin nadsyłania prac upłynął 20.01.2023 r. Warunkiem uczestnictwa w konkursie było wykonanie pracy w formie gazetki szkolnej. Praca konkursowa miała zawierać elementy tzw. „jednodniówki”, nawiązującej do złamania szyfru Enigmy przez Mariana Rejewskiego.

Po ocenie nadesłanych prac wyłoniono nagrodzonych oraz wyróżnionych.

Lista laureatów:

  1. miejsce: Sonia Sztuba, klasa VIII, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalewie
  2. miejsce: Zuzanna Szczygieł, klasa VII B, Szkoła Podstawowa nr 9 w Bydgoszczy
  3. miejsce: Lena Pryczek, klasa VIII D, Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Bydgoszczy

Wyróżnienia otrzymują:

Karol Ciempa, klasa VIII A, Zespół Szkolno – Przedzszkolny nr 1 w Bydgoszczy,

Nadia Kozłowska, klasa VIII D, Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Bydgoszczy,

Artur Rzhevskyi, klasa VI S, Szkoła Podstawowa nr 37 im. Henryka Sienkiewicza z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy.

Wyróżnienia Dyrektora Biblioteki otrzymują:

Filip Rabinek, klasa VI, Szkoła Podstawowa w Białych Błotach,

Weronika Pawlak, klasa VIII B, Szkoła Podstawowa nr 37 w Bydgoszczy,

Wszystkim laureatom GRATULUJEMY!!!

O formie i terminie wręczenia nagród uczniowie, ich opiekunowie i szkoły zostaną powiadomieni drogą telefoniczną i mailową.