Wręczenie nagród

View Calendar
19-02-2020 17:00 – 18:00

Uroczy­stość wręczenia nagród w woje­wódzkim czytel­ni­czym konkursie plastycznym „Mój ulubiony miś – bohater lite­racki“ pod patro­natem Marszałka Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego Piotra Całbec­kiego, Prezy­denta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego, Kujawsko-Pomor­skiego Kura­tora Oświaty w Bydgoszczy Marka Gralika.