Styczniowe nowości na bibliotecznej półce

Styczniowe nowości na bibliotecznej półce

Proponujemy zapoznanie się z wybranymi nowościami, które zostały włączone w styczniu ’24 do księgozbioru biblioteki: 

Zarys postaci przechodzącej przez wiszący mostek na okładce książki pt. "Socjoterapia młodzieży".© PWNSocjoterapia młodzieży / Barbara Jankowiak, Emilia Soroko. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : PWN, 2022.

Sygn. 170544, 170545

Książka „Socjoterapia młodzieży. Studium psychologiczno-pedagogiczne“ to kompendium wiedzy na temat tej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej skierowanej do młodzieży z grup ryzyka. Autorki rozumieją socjoterapię jako grupową pomoc polegającą na intencjonalnym uruchamianiu czynników pomocowych, które występują między członkami grupy, w relacji z socjoterapeutą i w procesie grupowym. Celem tego oddziaływania jest uaktywnienie potencjału rozwojowego, zapobieganie kształtowaniu się zaburzeń i problemów zdrowotnych oraz zmiana trajektorii rozwoju i wzmocnienie mechanizmów zdrowia i/lub osłabienie patomechanizmu utrzymującego problemy psychospołeczne.

Czytelnik znajdzie tu:

 • Charakterystykę adolescencji jako okresu przejścia między dzieciństwem a dorosłością oraz określenie zadań rozwojowych młodzieży.
 • Opis socjoterapii jako szczególnej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, lokującej się między modelami zdrowia i zaburzeń.
 • Informacje na temat diagnozowania w socjoterapii jako wieloaspektowego i celowego procesu zbierania informacji, stawiania hipotez diagnostycznych oraz ich weryfikacji.
 • Analizę socjoterapii jako sposobu pomagania w drodze uruchamiania procesu grupowego i aktywowania czynników pomocowych.
 • Wiedzę na temat pożądanych cech socjoterapeuty: kompetencji psychologiczno-pedagogicznych, diagnostycznych, pomocy grupowej, pracy pomocowej z młodzieżą, autoedukacyjnych i moralnych, a także tożsamości zawodowej socjoterapeuty.

Kolorowe odciski dłoni na okładce książki "Przygotowanie studentek i studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej do pracy z dziećmi z doświadczeniem uchodźstwa i migracji".© Wydaw. UJ Przygotowanie studentek i studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej do pracy z dziećmi z doświadczeniem uchodźstwa i migracji/ Katarzyna Smoter. – Wydanie I. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2022.

Sygn. 170255, 170256

Analizy ujęte w książce koncentrują się wokół tematyki akademickiego kształcenia przyszłych nauczycielek i nauczycieli wczesnej edukacji w obszarze ich kompetencji międzykulturowych.

Autorka przedstawia podstawy edukacji międzykulturowej, koncepcje rozwijania umiejętności służących pokojowemu funkcjonowaniu w zróżnicowanym świecie oraz modele procesu uczenia się odnoszone do studentek i studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Ukazane tło teoretyczne stanowi wprowadzenie do propozycji cyklu zajęć mających na celu rozwijanie kompetencji międzykulturowych w szkole wyższej.

Smartfon przymocowany metalowym wężem do nadgarstka na okładce książi pt. "Epidemia smartfonów".© Dobra LiteraturaEpidemia smartfonów / Manfred Spitzer. – Słupsk ; Warszawa : Dobra Literatura, 2021.

Sygn. 170264, 170265

W ciągu minionej dekady smartfon podbijał świat w oszałamiającym tempie, zmieniając codzienność użytkowników w stopniu, w jakim nie udało się to dotąd żadnej technicznej nowince.

Towarzyszy nam od rana do wieczora, w pracy i w życiu prywatnym – wygląda na to, że nie możemy się bez niego obyć.

Wielu dostrzega pozytywne strony korzystania z tego urządzenia, nieliczni zastanawiają się nad jego negatywnym wpływem na nasze myślenie, odczuwanie i działanie, a także na zdrowie.

Czy mamy powody do obaw? Najwyższy czas przyjrzeć się faktom.

Kolaż zdjęć z dziećmi na okładce książki pt. "Montessori - 80 zabaw z dziećmi".© Samo SednoMontessori : 80 zabaw z dziećmi / Beatriz M. Muñoz, Nitdia Aznárez ; przełożyły: Daniela Helwing, Dominika Malinowska ; konsultacja merytoryczna: Monika Pawluczuk-Solorz. – Wydanie I. – Warszawa : Samo Sedno, 2022.

Sygn. 170360

Montessori. 80 zabaw edukacyjnych to poradnik dla rodziców, którzy chcą wspólnie z dziećmi poznawać świat przyrody, nie tylko podczas spacerów, ale również w domu. Skorzystaj z bazy pomysłów na aktywności, które rozwiną praktyczne umiejętności życiowe, poszerzą wiedzę matematyczną, pozwolą poznawać język, nauki przyrodnicze i sztukę oraz stymulować zmysły dziecka.

Dzięki lekturze poradnika:

 • poznasz zabawy, które rozwiną kreatywność i samodzielność dziecka
 • rozbudzisz wrodzoną ciekawość dziecka i ułatwisz mu samodzielną naukę
 • skorzystasz z dodatkowych materiałów do wykorzystania podczas zabawy
 • wzmocnisz dobre relacje w rodzinie

Kolaż zdjęć z młodymi ludźmi na okładce książki pt. "Samodzielne życie z autyzmem".© HarmoniaSamodzielne życie z autyzmem / Wendela Whitcomb Marsh. - Wydanie I. – Gdańsk : Grupa Wydawnicza Harmonia, 2022.

Sygn. 170386

Książka „Samodzielne życie z autyzmem“ to poradnik przeznaczony dla nastolatków i młodych dorosłych ze spektrum autyzmu, którzy przygotowują się do nowych wyzwań codzienności.

Publikacja przyda się także czytelnikom w średnim wieku i starszym, którzy mają trudności w odczytywaniu niewerbalnych sygnałów społecznych, niezależnie od tego, czy otrzymali oni diagnozę, czy też nie.

Osoby z ASD (ang. autism spectrum disorder) znajdą tu przystępny zestaw wskazówek, dzięki którym zadania dorosłego życia będą o wiele łatwiejsze.

Okładka książki pt. "Edukacja i potencjał człowieka"© PWNEdukacja i potencjał człowieka / Maria Montessori ; przekład Olga Siara ; przedmowa i redakcja naukowa wydania polskiego Sylwia Camarda. – Warszawa : PWN, 2021.

Sygn. 170540, 170541

Ponad 100 lat temu Maria Montessori stworzyła system edukacji, który rzucił zupełnie nowe światło na pedagogikę, akcentując pracę „dla dziecka” i odkrywając jego naturalny, kierowany wewnętrznymi siłami rozwój. W myśl tej metody dla prawidłowych postępów dziecka należy stworzyć mu przestrzeń pozwalającą na spontaniczność i twórczość oraz umożliwić wszechstronny rozwój psychofizyczny, kulturalny i społeczny. Koncepcja Marii Montessori przyczyniła się do zmiany tego, w jaki sposób pojmujemy dzieciństwo, jaką rolę z społeczeństwie przypisujemy dzieciom i jaką odpowiedzialność za ich kształtowanie – rodzicom.

Edukacja i potencjał człowieka to pierwsza w języku polskim publikacja Marii Montessori, której założeniem jest „pomóc nauczycielom zrozumieć potrzeby dziecka po ukończeniu szóstego roku życia”. Skąd i do czego rodzi się sześciolatek? Jakimi narzędziami się posługuje? Jaki teraz jest jego umysł? Autorka uchyla nam rąbka tajemnicy o starszym dziecku, jego całkiem przyziemnych potrzebach i bezkresnych niczym wszechświat możliwościach.

Dziewczynka z balonikiem i maską lisa na głowie na okładce książki pt. "Narracyjna terapia więzi".© PWNNarracyjna terapia więzi : przewodnik psychoterapeuty par / Szymon Chrząstowski. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021.

Sygn. 170563, 170564

Książka Narracyjna terapia więzi. Przewodnik psychoterapeuty par jest zaproszeniem do wędrówki. Autor wprowadza Czytelnika w koncepcję narracyjnej terapii więzi i możliwości jej zastosowania w pracy z parą. Opis kolejnych etapów psychoterapii dr Szymon Chrząstowski wspiera zwięzłym studium pracy z parą. Obficie korzysta przy tym z tekstów kultury i dzieł sztuki, czyniąc lekturę fascynującą przygodą. Niech jednak nie zwiedzie Czytelnika lekkość tekstu. W tej przystępnej formie Autor mówi bowiem o rzeczach poważnych – o tym, jak można pomóc parom, które przeżywają kryzys w swoim związku.

Terapia oparta na narracyjnej teorii więzi łączy istotne nurty myślenia psychoterapeutycznego: współczesną teorię przywiązania, teorię narracyjną, teorię traumy oraz teorię systemów. Pozwala zastosować je w systemowej pracy z pacjentami, parami, rodzinami oraz zespołami i organizacjami.

U podstaw tej integracji leżą odkrycia neuronauki, które pokazują kluczową rolę zaufania i intymności w naszych bliskich relacjach oraz to, w jaki sposób brak obecności bliskiej osoby – chroniącej, wspierającej i przywracającej wiarę w siebie – sprawia, że doświadczane zagrożenie nie może zostać w pełni zintegrowane przez system nerwowy. Język narracyjnej teorii więzi pozwala na pełniejszy opis cierpienia, jakie przeżywamy w bliskich związkach w ciągu całego życia, wraz z jego międzypokoleniowym rozumieniem. Jednocześnie daje konkretne wskazówki do pracy terapeutycznej.

Ze Słowa wstępnego prof. Arlene Vetere i prof. Rudiego Dallosa

Zarys kobiety w pozycji lotosu na okładce książki pt. "Głos ciała".© Czarna OwcaGłos ciała : rola ciała w psychoterapii / Alexander Lowen ; przełożył Paweł Luboński. – Wydanie I. – Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, copyright © 2022.

Sygn. 170567, 170568

Głos ciała to zbiór wykładów Alexandra Lowena, twórcy analizy bioenergetycznej.

W dziesięciu rozdziałach autor przedstawia bioenergetyczne podejście do różnorodnych zagadnień, takich jak współzależność schorzeń fizycznych i psychicznych, teoria przyjemności oparta na naturalnych rytmach ciała, wpływ autoekspresji na zdrowie psychiczne, deformacje myślenia pod wpływem emocji jako mechanizm obronny, ewolucyjne spojrzenie na ludzką seksualność. Wyjaśnia również, w jaki sposób wola życia i pragnienie śmierci mogą stanowić przeszkodę na drodze do spełnienia, a także prezentuje różnice pomiędzy agresją a okrucieństwem i rolę, jaką odgrywa w tych emocjach nasze ciało. Na koniec analizuje osobowość psychopatyczną, wskazując na związek pragnienia władzy z frustracją i pustką życiową.

Wielkie drzewo przed szkołą z koroną wypełniną różnymi przedmiotami np. tornistrem, ekierką paletą malarską, globusem piłką. Na okładce książki również nazwy autorek, tytuł i nazwa wydawnictwa.© DifinEmocje, komunikacja, akceptacja : program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym : plecak szczęśliwego ucznia / Agnieszka Lasota, Dominika Jońca. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2022.

Sygn. 170573, 170574

Każdy rodzic wysyłając dziecko do szkoły wyposaża go w plecak, który pomieści książki, zeszyty, piórnik, a nawet drugie śniadanie. Z pewnością każdy rodzic chciałby też umieścić w plecaku dziecka pewne kompetencje i umiejętności, takie jak: poczucie wartości, dobre relacje z rówieśnikami, adekwatną samoocenę, zdolność wyrażania emocji, umiejętność rozwiązywania konfliktów, asertywność, czy motywację do nauki.

Większość rodziców może nawet myśli, że ich dziecko to wszystko potrafi, ale z biegiem czasu zaczynają dostrzegać, że ich oczekiwania nie pokrywają się z rzeczywistością. Również dla dziecka konfrontacja ze szkolnymi obowiązkami może okazać się zbyt trudna. Powstanie programu profilaktyczno-terapeutycznego dla uczniów w młodszym wieku szkolnym jest odpowiedzią na coraz częściej widoczne przez specjalistów problemy w zakresie kompetencji społecznych i emocjonalnych dzieci, zwłaszcza tych rozpoczynających edukację na etapie szkolnym.

Wiele z proponowanych scenariuszy mogą wykorzystać specjaliści w pracy terapeutycznej z dziećmi o specyficznych potrzebnych edukacyjnych. Założeniem programu była realizacja scenariuszy w pracy grupowej dzieci, natomiast Autorki zachęcają także do wykorzystywania pomysłów i materiałów zawartych w książce także do pracy indywidualnej (np. w pracy z emocjami, czy samooceną). Scenariusze można realizować zarówno stacjonarnie, w klasie szkolnej, jak również podczas spotkań grupowych online, które w obecnym czasie stały się naturalną zastępczą drogą komunikacji i podtrzymywania relacji interpersonalnych. W dzisiejszym świecie, bogatym w nowe technologie i łączność cyfrową niejednokrotnie obserwuje się paradoksalnie trudności w relacjach międzyludzkich. Dzieci, które najpierw wybierały autoizolację pod wpływem fascynacji telefonem, Internetem, światem wirtualnym, obecnie są jeszcze mocniej na nią skazane przez problemy związane z pandemią, jaka ogarnęła cały świat. Ogromnego znaczenia nabiera zatem opanowanie przez dzieci od najmłodszych lat umiejętności pracy w zespole, radzenia sobie z własnymi emocjami, postawy asertywności czy nabycie kompetencji rozwiązywania konfliktów.

Okładka książki pt. "Edukacja i pokój". z nazwą autorki, tytułem i logotypami wydawcy i Association Montessori Internationale.© PWNEdukacja i pokój / Maria Montessori ; przekład Olga Siara ; przedmowa i redakcja naukowa polskiego wydania Sylwia Camarda. – Wydanie I. – Warszawa : PWN, 2021.

Sygn. 170594, 170595

Edukacja jest najlepszą bronią na rzecz pokoju.

Ponad 100 lat temu Maria Montessori stworzyła system edukacji, który rzucił zupełnie nowe światło na pedagogikę, akcentując pracę „dla dziecka” i odkrywając jego naturalny, kierowany wewnętrznymi siłami rozwój. Koncepcja Marii Montessori przyczyniła się do zmiany tego, w jaki sposób pojmujemy dzieciństwo, jaką rolę z społeczeństwie przypisujemy dzieciom i jaką odpowiedzialność za ich kształtowanie – wszystkim dorosłym.

Tak jak doświadczenie pracy z dziećmi zainspirowało Marię Montessori do odkrycia praw ludzkiego rozwoju, tak problem wojny sprawił, że zaangażowała się w żarliwe poszukiwania nowych prawd o człowieku. W książce Edukacja i pokój zgromadzono piętnaście porywających wykładów, które Maria Montessori wygłosiła w latach 1932−1939. Dotyczą one możliwości zaistnienia trwałego pokoju między ludźmi oraz doniosłej roli, jaką w tym procesie ma do odegrania edukacja. Wkład Marii Montessori w myśl społeczną, polityczną, naukową i religijną został doceniony w 1949 i 1950 roku, kiedy liczne organizacje i instytucje zgłosiły jej kandydaturę do Pokojowej Nagrody Nobla.

Roślina w doniczce z sercem na okładce książki pt "Zadbaj o swoje wewnętrzne dziecko"© FeeriaZadbaj o swoje wewnętrzne dziecko : wsparcie dla DDADDD / Charles L. Whitfield ; przekład Anna Opara. – Wydanie I. – Łódź : Wydawnictwo Feeria, 2022.

Sygn. 170598, 170599

Ta książka pomogła setkom tysięcy dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych odkryć swoje pełne życia, spełnione ja. Nie potrafisz doceniać własnych dokonań? Doświadczasz wewnętrznej pustki i niewyjaśnionego smutku? Nie umiesz mówić o swoich uczuciach? Robisz wszystko, by pokazać światu, że dasz radę?

Niewykluczone, że te uczucia i zachowania biorą się z twojego dzieciństwa. Być może należysz do licznej grupy DDD, czyli dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, wśród których znajdują się m.in. DDA, dorosłe dzieci alkoholików. Oprócz alkoholizmu dysfunkcje w rodzinie mogą jednak obejmować także uzależnienia rodzica od innych substancji, pracoholizm, skłonność do stosowania wszelkiego rodzaju przemocy i rozbudowanego systemu kar, zbytnią kontrolę, chłód emocjonalny, nadopiekuńczość i wiele innych problemów. Dziecko wychowane w takim domu wypracowuje mechanizmy przetrwania, odcina się od własnych uczuć, blokuje w sobie radość oraz spontaniczność i nakłada maskę, która z czasem zaczyna je coraz bardziej uwierać…

Plątanina przewodów tworzących mózg na okładce książki pt. "Wspieraj swój mózg - odmładzaj się : sekrety młodego wyglądu, samopoczucia i sposobu myślenia na każdy dzień".© RebisWspieraj swój mózg – odmładzaj się : sekrety młodego wyglądu, samopoczucia i sposobu myślenia na każdy dzień / Daniel G. Amen ; przełożyła Jolanta Kubiak. - Wydanie I (dodruk). – Poznań : Rebis, 2021.

Sygn. 170602, 170603

Sekrety młodego wyglądu, samopoczucia i sposobu myślenia na każdy dzień.

W książce „Wspieraj swój mózg – odmładzaj się“ bestsellerowy autor i wybitny psychiatra dr Daniel G. Amen przedstawia swój łatwy do zastosowania i przeciwdziałający starzeniu program.

Dowiesz się m.in.:

 • Jak poprawić pamięć, nastrój, możliwości koncentracji i zwiększyć zapas energii.
 • Jak zmniejszyć ryzyko choroby Alzheimera i innych form otępienia.
 • Co jeść, żeby przedłużyć sobie życie.
 • Jak zmniejszyć widoczne oznaki starzenia i sprawić, żeby skóra wyglądała piękniej i zdrowiej.
 • Czym wspomagać mózg po urazach, udarach, wyjściu z nałogu albo zatruciu. Jak zwiększyć szanse na to, żeby żyć dłużej i wyglądać młodziej.
 • Wykorzystując strategie postępowania zdrowe dla mózgu, szczegółowo przedstawione w tym poradniku, możesz przechytrzyć geny i spowolnić proces starzenia.

Źródła:

wuj​.pl
dobraliteratura​.pl
samosedno​.com​.pl
harmonia​.edu​.pl
ksiegarnia​.pwn​.pl
czarnaowca​.pl
wydawnictwofeeria​.pl
rebis​.com​.pl