Tangram i spółka

View Calendar

Dzieci poznają geome­tryczne łami­główki, takie jak tangram, jajko Kolumba, pento­mino itp. Samo­dzielnie wyko­nują jedną z wybra­nych ukła­danek, którą będą mogli zabrać ze sobą. Zajęcia dla uczniów klas 4 – 6.