Świą­teczne spotkanie z seniorami

Zobacz kalen­darz
13-12-2017 10:30 – 13:00

Spotkanie dla seniorów z Domu Dzien­nego Pobytu. Zwie­dzanie wystawy dziadków orzechów.