Półfinał Wiel­kiej Ligi Czytelników

View Calendar

Test półfi­na­łowy dla uczest­ników konkursu reprezentujących:
Szkołę Podsta­wową im. Janusza Korczaka w Krąple­wi­cach, Szkołę Podsta­wową nr 66 im. Misji Poko­jo­wych ONZ w Bydgoszczy, Zespół Szkół im. Anieli hrabiny Potu­lic­kiej w Wojnowie, Zespół Szkół nr 8 Szkoła Podsta­wowa nr 18 w Bydgoszczy, Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie, Zespół Szkół nr 26 w Bydgoszczy, Zespół Szkół w Borównie, Szkołę Podsta­wową w Przepałkowie.