Barwy i symbole narodowe

Barwy i symbole narodowe

Zbliżające się święta państwowe Dzień Flagi i Święto Narodowe Trzeciego Maja zwane Świętem Konstytucji były okazją do zorganizowania w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek zajęć edukacyjnych o tematyce patriotycznej. 26 kwietnia br. spotkaliśmy się z uczniami Zespołu Szkół 14 w Bydgoszczy na zajęciach zatytułowanych „Znam barwy i symbole narodowe”. Celem naszych zajęć było kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej, rozwijanie u uczniów zainteresowań symbolami narodowymi, kształtowanie postaw patriotycznych oraz rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.
Zajęcia rozpoczęły się krótką pogadanką połączoną z projekcją filmu na temat głównych symboli Rzeczypospolitej Polskiej : biało-czerwonej flagi, godła państwowego oraz hymnu polskiego czyli Mazurka Dąbrowskiego. Następnie uczestnicy zaśpiewali hymn we wcześniej omówionej postawie. Podkreśliliśmy jak ważne jest szanowanie symboli, duma z ich posiadania oraz kształtowanie prawidłowych nawyków patriotycznych od najmłodszych lat. Oczywiście obowiązkowym elementem było głośne czytanie. Nawiązując do tematyki zajęć wykorzystaliśmy legendę o Lechu, Czechu i Rusie z książki Wandy Chotomskiej „Legendy polskie”.
Ważnym punktem zajęć było wykonywanie kokardy narodowej zwanej kotylionem w biało-czerwonych barwach. Dzieci robiły je po raz pierwszy wykazując się przy tym ogromnym zaangażowaniem i entuzjazmem. Na zakończenie każdy otrzymał drobny upominek.