Konferencja dla bibliotekarzy

Konferencja dla bibliotekarzy

Konferencja metodyczna „Bibliotekarz – Współpraca – Cyberprzestrzeń” odbyła się 26 kwietnia 2017 r. w Bibliotece Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Jej organizatorami były: dyrektor Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu, Dorota Drobnik-Stefańska oraz dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy, Ewa Pronobis-Sosnowska.

Spotkanie środowiska bibliotekarzy otworzyła dyrektor Biblioteki w Inowrocławiu, następnie Bartosz Wiśniewski przedstawił ofertę kulturalną wspomnianej placówki. Kolejnym punktem programu był temat „Sieci współpracy i samokształcenia – idea, tworzenie i spotkania”, zaprezentowany przez Ewę Bedełek z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy. Po kilkuminutowej przerwie prezentację „Narzędzia internetowe w promocji czytelnictwa” przedstawiła Beata Cieślińska, reprezentująca Bibliotekę w Bydgoszczy. W dalszej części nastąpiło podsumowanie konferencji metodycznej oraz jej zakończenie przez panie dyrektor z obu instytucji.