Model 7S McKinseya

Zobacz kalendarz

Spotka­nie z przed­sta­wi­cie­lami Funda­cji Youth of Europe w ramach projektu Erasmus+ “Good, better, best: Quality Standards for Youth Parti­ci­pa­tion”. Szkolenie z wykorzystania modelu 7S McKinseya w zarządzaniu organizacją. Warsztaty polegające na zastosowaniu tego modelu w pracy biblioteki.