Konfe­rencja „Nauczy­ciel biblio­te­karz – praca – rozwój“