Graj i ucz się języka niemieckiego

Zobacz kalen­darz
27-03-2019 09:00 – 09:45

Zajęcia eduka­cyjne z wyko­rzy­sta­niem gier języ­ko­wych, m.in. Sprach Memo, Tabu, Das Spiel der Berufe Deutsch, Verben Bingo.