Erfolg mit Deutsch im Beruf

View Calendar
27-02-2020 15:45 – 19:00

Semi­na­rium połą­czone z warsz­ta­tami w ramach projektu Insty­tutu Goethego, wspie­ra­ją­cego nauczanie języka niemiec­kiego w polskich szko­łach o profilu zawodowym.