Wybrane nowości na bibliotecznej półce – maj ’21

Wybrane nowości na bibliotecznej półce – maj ’21

okładka książki "Metoda i wyobraźnia : podręcznik dla nauczyciela. Cz. 1, Lekcje twórczości w klasie 1"© Difin | All Rights ReservedMetoda i wyobraźnia : podręcznik dla nauczyciela. Cz. 1, Lekcje twórczości w klasie 1 / Elżbieta Płóciennik, Monika Just, Anetta Dobrakowska, Joanna Woźniak. – Wydanie 2. – Warszawa : Difin, 2020.

Sygn. 168325 / Cz. 1, 168326 / Cz. 1

Metoda i wyobraźnia to seria książek metodycznych z propozycjami lekcji kreatywności w nauczaniu wczesnoszkolnym.

Prezentowana część 1:

 • przybliża zasady i metodykę pedagogiki twórczości na poziomie wczesnej edukacji;
 • ma wprowadzający charakter, ponieważ w kolejnych jej rozdziałach najpierw skrótowo zaprezentowano podstawy teoretyczne do proponowanych ćwiczeń i zadań oraz zasady niezbędne dla efektywnego oraz świadomego osiągania celów i założeń psychodydaktyki kreatywności;
 • zawiera ćwiczenia dla uczniów z klasy 1 w szkole podstawowej, które mają najniższy i propedeutyczny poziom trudności, nie wymagają umiejętności pisania i czytania. Ćwiczenia są wzbogacone kartami pracy i można realizować je jako odrębne ćwiczenia stymulujące twórczość indywidualną lub zespołową albo w zestawach – na potrzeby lekcji o określonych celach lub tematyce. Stopień trudności ćwiczeń pozwala indywidualizować ich wykorzystanie w zależności od doświadczeń i zdolności uczniów: można je stosować z dziećmi w wieku przedszkolnym lub starszymi uczniami, którzy nie zdobyli wcześniej doświadczeń w tworzeniu.

Oprócz funkcji wspierającej w organizacji i realizacji lekcji rozwijających twórczość uczniów, książka pełni także funkcję inspirującą i stymulującą nauczyciela do poszukiwania własnych środków edukacji użytecznych w lekcjach twórczości.

Poradnik zainteresuje studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela oraz wychowawców i edukatorów z różnych placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Okładka książki "Metoda i wyobraźnia : podręcznik dla nauczyciela. Cz. 2, Lekcje twórczości w klasie 2"© Difin | All Rights ReservedMetoda i wyobraźnia : podręcznik dla nauczyciela. Cz. 2, Lekcje twórczości w klasie 2 / Elżbieta Płóciennik, Monika Just, Anetta Dobrakowska, Joanna Woźniak. – Wydanie 2. – Warszawa : Difin, 2020.

Sygn. 168325 / Cz. 2, 168326 / Cz. 2

Metoda i wyobraźnia to seria książek metodycznych z propozycjami lekcji kreatywności w nauczaniu wczesnoszkolnym.

Prezentowana część 2:

 • przedstawia zasady i metodykę pedagogiki twórczości na poziomie wczesnej edukacji;
 • prezentuje przykłady ćwiczeń dla uczniów z klas 2 szkoły podstawowej pobudzające i rozwijające twórczość w różnych formach ich aktywności, szczególnie poprzez myślenie dywergencyjne, pytajne i kombinatoryczne. Ćwiczenia dla uczniów z klas II mają wyższy stopień złożoności instrukcji oraz zadań do wykonania niż w książce do klasy I – szczególnie przy twórczym rozwiązywaniu problemów wymagają podstawowych umiejętności w dokonywaniu odległych skojarzeń czy dokonywaniu kombinacji oraz transformacji pojęć, pomysłów i obiektów.

Zaproponowane ćwiczenia można realizować jako odrębne zabawy stymulujące twórczość indywidualną lub zespołową albo w zestawach na potrzeby lekcji o określonych celach lub tematyce. Stopień trudności ćwiczeń pozwala indywidualizować ich wykorzystanie w zależności od doświadczeń i zdolności uczniów – mogą być realizowane na wcześniejszych lub późniejszych etapach edukacji w zależności od potrzeb i możliwości uczniów.

Oprócz funkcji wspierającej nauczyciela w organizacji i realizacji lekcji rozwijających twórczość uczniów, książka pełni także funkcję inspirującą i stymulującą nauczyciela do poszukiwania własnych środków edukacji użytecznych w lekcjach twórczości.

Książka będzie przydatna dla studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela oraz wychowawców i edukatorów z różnych placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Okładka książki "Metoda i wyobraźnia : podręcznik dla nauczyciela. Cz. 3, Lekcje twórczości w klasie 3"© Difin | All Rights ReservedMetoda i wyobraźnia : podręcznik dla nauczyciela. Cz. 3, Lekcje twórczości w klasie 3 / Elżbieta Płóciennik, Monika Just, Anetta Dobrakowska, Joanna Woźniak. – Wydanie 2. – Warszawa : Difin, 2020.

Sygn. 168325 / Cz. 3, 168326 / Cz. 3

Metoda i wyobraźnia to seria książek metodycznych z propozycjami lekcji kreatywności w nauczaniu wczesnoszkolnym.

Prezentowana część 3:

 • przybliża zasady i metodykę pedagogiki twórczości na poziomie wczesnej edukacji;
 • prezentuje przykłady ćwiczeń dla uczniów z klas 3 szkoły podstawowej pobudzających i rozwijających twórczość w różnych formach aktywności, szczególnie poprzez myślenie dywergencyjne, pytajne i kombinatoryczne.

Ćwiczenia dla uczniów z klasy 3 wymagają umiejętności czytania ze zrozumieniem, współdziałania w zespołach podczas rozwiązywania problemów o charakterze otwartym, poszukiwania i prezentowania oryginalnych pomysłów, a także dokonywania oceny oryginalności i przydatności wytworów przez argumentowanie ich niepowtarzalności. Ćwiczenia można realizować jako odrębne zabawy stymulujące twórczość indywidualną lub zespołową albo w zestawach – na potrzeby lekcji o określonych celach lub tematyce. Stopień trudności ćwiczeń pozwala indywidualizować ich wykorzystanie w zależności od doświadczeń i zdolności uczniów – na niższych lub wyższych etapach edukacji w zależności od potrzeb i możliwości uczniów.

Oprócz funkcji wspierającej nauczyciela w organizacji i realizacji lekcji rozwijających twórczość uczniów, książka pełni także funkcję inspirującą i stymulującą nauczyciela do poszukiwania własnych środków edukacji użytecznych w lekcjach twórczości.

Książka będzie przydatna dla studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela oraz wychowawców i edukatorów z różnych placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Okładka książki "Nastolatki zdolne, ale rozkojarzone. Skuteczny trening umiejętności"© Wydaw. UJ | All Rights ReservedNastolatki zdolne, ale rozkojarzone : skuteczny trening umiejętności / Richard Guare, Peg Dawson, Colin Guare ; tłumaczenie Aleksandra Weksej ; [redaktor naukowy dr Maria Kujawa]. – Wydanie I. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019.

Sygn. 168339, 168340

Dlaczego niektóre bystre i kreatywne nastolatki nie radzą sobie z codziennymi obowiązkami, na przykład notorycznie spóźniają się do szkoły, zapominają o treningu czy nie potrafią utrzymać porządku w pokoju? Przyczyną może być niedostatek takich umiejętności wykonawczych niezbędnych w dorosłym życiu, jak zdolność do rozwiązywania konfliktów, planowanie, ocena ryzyka, kontrolowanie emocji, skupianie uwagi, samodzielna praca i innych.

Autorzy książki Zdolne, ale rozkojarzone – poradnika pomagającego rozwijać umiejętności wykonawcze u dzieci – wracają z publikacją poświęconą nastolatkom. Zaproponowana przez nich i sprawdzona w toku wieloletniej pracy z młodzieżą metoda kształtowania i umacniania tych umiejętności wskazuje rodzicom, jak wychować dzieci na odpowiedzialnych i niezależnych młodych ludzi, świadomych swoich słabych i mocnych stron.

Książka Nastolatki zdolne, ale rozkojarzone pomaga również zrozumieć fizjologię dorastających dzieci, rozwój ich mózgu i procesy kształtowania się osobowości, a także pokazuje, w jaki sposób zredefiniować relacje z dzieckiem oraz przygotować je do wejścia w dorosłość.

Zawarte w publikacji definicje i strategie rozwijania umiejętności wykonawczych, poparte przykładami i uzupełnione tabelami, mogą ułatwić radzenie sobie z wyzwaniami wychowawczymi rodziców i opiekunów nastolatków.

Okładka książki "Rodzina w sytuacji trudnej. Zdążyć z pomocą. Część 1"© Difin | All Rights ReservedRodzina w sytuacji trudnej : zdążyć z pomocą. Cz. 1 / redakcja naukowa Beata Szurowska. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2019.

Sygn. 168345 / Cz. 1, 168346 / Cz. 1

Cykl książek Zdążyć z pomocą obejmuje cztery pozycje:

 • Przedszkole w sytuacji trudnej. Zdążyć z pomocą
 • Szkoła w sytuacji trudnej. Zdążyć z pomocą
 • Rodzina w sytuacji trudnej. Zdążyć z pomocą. Część 1
 • Rodzina w sytuacji trudnej. Zdążyć z pomocą. Część 2

Poszczególne rozdziały w książkach napisane zostały przez specjalistów w danej dziedzinie, którzy oprócz teorii zajmują się również określonym problemem w praktyce. Każdy rozdział oprócz podstaw teoretycznych, dotyczących omawianego zagadnienia, zawiera również rady, wskazówki metodyczne, przykłady zabaw, utworów, które można wykorzystać w codziennych działaniach organizowanych przez nauczycieli w przedszkolu i szkole oraz przez rodziców w domu.

Książka przedstawia problemy, które często pojawiają się we współczesnych rodzinach. Oprócz podstaw teoretycznych dotyczących omawianego zagadnienia, publikacja zawiera rady, wskazówki metodyczne, przykłady zabaw, utworów, które można wykorzystać w codziennych działaniach organizowanych przez nauczycieli w przedszkolu i szkole oraz przez rodziców w domu. W książce przedstawione zostały najczęściej spotykane problemy i sytuacje trudne, z którymi mogą się spotkać rodzice zarówno w domu, jak i w przedszkolu czy szkole, m.in.:

 • pojawienie się rodzeństwa,
 • separacja i rozwód,
 • dziecko zdolne,
 • choroba przewlekła, śmierć i żałoba w rodzinie,
 • zagrożenia i pierwsza pomoc,
 • bieda i ubóstwo.

Okładka książki "Rodzina w sytuacji trudnej. Zdążyć z pomocą. Część 2"© Difin | All Rights ReservedRodzina w sytuacji trudnej : zdążyć z pomocą. Cz. 2 / redakcja naukowa Beata Szurowska. - Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2019.

Sygn. 168345 / Cz. 2, 168346 / Cz. 2

Cykl książek Zdążyć z pomocą obejmuje cztery pozycje:

 • Przedszkole w sytuacji trudnej. Zdążyć z pomocą
 • Szkoła w sytuacji trudnej. Zdążyć z pomocą
 • Rodzina w sytuacji trudnej. Zdążyć z pomocą. Część 1
 • Rodzina w sytuacji trudnej. Zdążyć z pomocą. Część 2

Poszczególne rozdziały w książkach napisane zostały przez specjalistów w danej dziedzinie, którzy oprócz teorii zajmują się również określonym problemem w praktyce. Każdy rozdział oprócz podstaw teoretycznych, dotyczących omawianego zagadnienia, zawiera również rady, wskazówki metodyczne, przykłady zabaw, utworów, które można wykorzystać w codziennych działaniach organizowanych przez nauczycieli w przedszkolu i szkole oraz przez rodziców w domu.

W drugiej części książki omówione zostały problemy, z którymi mogą się spotkać rodzice wychowujący dzieci starsze i nastoletnie, m.in. takie jak:

 • zaburzenia odżywiania,
 • alkoholizm,
 • uzależnienia od narkotyków,
 • zagrożenia związane z funkcjonowaniem w świecie mediów.

Czytelnik znajdzie również rady i wskazówki metodyczne dotyczące wychowania dzieci ze specjalnymi potrzebami, np. dzieci z zespołem Downa, ADHD, niewidome czy niesłyszące.

Okładka książki "Szkoła w sytuacji trudnej. Zdążyć z pomocą."© Difin | All Rights ReservedSzkoła w sytuacji trudnej : zdążyć z pomocą / redakcja naukowa Beata Szurowska. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2019.

Sygn. 168370, 168371

W prezentowanej publikacji przedstawione zostały zagrożenia współczesnego świata, sytuacje trudne, problemy wychowawcze w perspektywie szkoły oraz wskazówki, jak sobie z nimi radzić i jak pomóc dzieciom. Książka przedstawia problemy związane z rozwojem i wychowaniem zarówno małych, jak i starszych uczniów oraz sytuacje trudne, z którymi może spotkać się nauczyciel w szkole, tj.:

 • wagary, niepowodzenia szkolne, niechęć do nauki;
 • rozstanie rodziców;
 • trudności w uczeniu się czytania i pisania;
 • przyczyny niepowodzeń w nauce matematyki;
 • szkoła wobec objawów niedostosowania społecznego;
 • zagrożenia cyberprzestrzeni;
 • szkoła a rozwój ucznia zdolnego;
 • uczeń z niepełnosprawnością (niesłyszący, słabo słyszący, niewidomy).

Wskazówki, pomoce dydaktyczne pomogą nauczycielom zrozumieć problem, będą podpowiedzią przed spotkaniem z rodzicami. Nauczyciele i rodzice otrzymają również konkretne rozwiązania metodyczne i wychowawcze.

Okładka książki "100 pomysłów, jak lepiej radzić sobie z ADHD"© Harmonia | All Rights Reserved100 pomysłów, jak lepiej radzić sobie z ADHD / Francine Lussier. – Wydanie I. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2020.

Sygn. 168389, 168390

ADHD – zaburzenie rozwojowe o podłożu neurologicznym, które pojawia się przed siódmym rokiem życia i objawia się niemal ustawicznymi deficytami uwagi bądź nadaktywnością i impulsywnością – stanowi jeden z najczęstszych powodów konsultacji klinicznych.

Niniejszy poradnik jest skierowany do nauczycieli i rodziców dzieci z ADHD, a także do młodzieży zmagającej się z tym zaburzeniem.

Autorka – doktor neuropsychologii z wieloletnim doświadczeniem klinicznym i pedagogicznym – łączy podejście specjalistyczne z osobistymi spostrzeżeniami, gdyż sama mierzyła się z trudnościami związanymi z nadpobudliwością zarówno w dzieciństwie, jak i w późniejszym życiu. Dzięki temu porady przedstawione w książce są zarazem proste i rzeczowe.

okładka książki "Człowiek jako podmiot dyskursu w psychologii i wybranych ujęciach filozoficzno-humanistycznych"© Wydaw. UMCS | All Rights ReservedCzłowiek jako podmiot dyskursu w psychologii i wybranych ujęciach filozoficzno-humanistycznych / Grażyna E. Kwiatkowska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2020.

Sygn. 168731, 168732

Najnowsza myśl psychologiczna nie daje się ująć w proste schematy. Brakowi wielkich szkół psychologicznych […] towarzyszy przenikanie się rozbieżnych tendencji i podejść już nie tylko psychologicznych, ale i filozoficznych, socjologicznych, antropologicznych czy kulturoznawczych i politycznych. […]

Dobrym przykładem wielości sposobów podejścia i przenikania się problemów są badania uprawiane pod zbiorczą nazwą cognitive science. […]

Psychologia, która obecnie weszła w okres pluralizmu teoretyczno-metodologicznego […], [s]tworzyła […] własną formację dyskursywną, wyróżniającą się regularnością w obrębie problematyki, doboru tematów, sposobów wypowiadania i badania. Fakt ten odnotowany został w XX wieku, w którym prowadzono na wielką, dotąd niespotykaną skalę, wielostronne i intensywne badania nad człowiekiem. Twórcy najbardziej znaczących nurtów filozoficznych, humanistycznych, a i psychologicznych, poczytywali za swój obowiązek wypracowanie własnego stanowiska dotyczącego człowieka.

Dlatego ważne wydaje się podkreślenie, że niniejsza książka traktuje o specyficznej perspektywie psychologii, uwzględniającej aspekt filozoficzno-humanistyczny, dotyczący człowieka i jego środowiska, przy założeniu, że każda nauka powoduje zmiany w pokrewnych naukach i sama ulega wpływom w związku z zachodzącymi zmianami. […] Toczony między poszczególnymi dyscyplinami dyskurs wskazuje na wpływ, jaki miały one na różne humanistyczne dziedziny nauki, […] na ich doniosłość dla problematyki psychologicznej. Ale wszystkie one zajmują się człowiekiem, który jako istota ludzka jest czymś innym niż przedmioty fizyki czy chemii – wie, że jest badany, może rozumieć, co się o nim mówi, a także wziąć pod uwagę odkrycia uczonych z różnych dziedzin i działać w określony sposób.

Z recenzji prof. nadzw. dr. hab. Jacka Śliwaka

Okładka książki "Niepełnosprawność. Wyzwania. Praca socjalna"© Difin | All Rights ReservedNiepełnosprawność, wyzwania, praca socjalna / Remigiusz Kijak, Dorota Podgórska-Jachnik, Katarzyna Stec. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2020.

Sygn. 168770, 168771

Publikacja stanowi kompendium współczesnej wiedzy o niepełnosprawności, przekładającej aktualne ujęcia teoretyczne współczesnych interdyscyplinarnych Disability studies na praktyczne wskazania dla pracowników socjalnych, jak organizować wsparcie, komunikować się, skutecznie aktywizować osoby z niepełnosprawnością. Dzięki książce zyskują szerszy teoretyczny kontekst do swojej pracy, zgodny z najbardziej aktualną wiedzą, będą lepiej rozumieć swoich klientów, diagnozować dany problem oraz wiedzieć kto i w jakim zakresie może im pomóc, gdzie skierować daną osobę po wsparcie lub z kim współpracować w rozwiązywaniu danego problemu, itd. Publikację uzupełniają rekomendacje. Praca ma być skierowana w szczególności do pracowników instytucji i organizacji zajmujących się wyszczególnionymi grupami, czyli do pracowników socjalnych, psychologów, asystentów rodzinnych, doradców zawodowych, osób świadczących usługi opiekuńcze, terapeutów.

Okładka książki "Ponowoczesne modele pomagania"© Difin | All Rights ReservedPonowoczesne modele pomagania : przykłady koncepcji i zastosowania / redakcja naukowa Anna Gulczyńska, Igor Rotberg. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2020.

Sygn. 168785, 168786

Książka stanowi jedyną na polskim rynku publikację, w której zawarto artykuły dotyczące trzech ponowoczesnych modeli pomagania: systemowego, narracyjnego oraz skoncentrowanego na rozwiązaniach. Czytelnik zostaje wprowadzony zarówno w idee opisanych koncepcji czy podejść, jak i w praktyczne sposoby ich zastosowania.

Książka jest przeznaczona dla osób zajmujących się zawodowo terapią, pomaganiem, wsparciem, ponieważ jej treść będzie przydatna tak w nabyciu wiedzy, jak i jej odświeżeniu czy uporządkowaniu. Publikacja stanowi też niezbędną pozycję dla osób kształcących się – szczególnie w zakresie terapii systemowej, narracyjnej i skoncentrowanej na rozwiązaniach.

Okładka książki "Motywowanie uczniów do nauki i dobrego zachowania"© Fraszka Edukacyjna | All Rights ReservedMotywowanie uczniów do nauki i dobrego zachowania czyli „Pozytywne przyłapania“ / Magdalena Kochanowska, Żaneta Maruńczak, Daria Kapica-Przewoźnik. – Wydanie I. – Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2020.

Sygn. 168764, 168765

Jest wiele sposobów motywowania uczniów do większego zaangażowania w naukę i wspierania ich we właściwym zachowaniu. Każdy z tych sposobów powinien uwzględniać osobowość osoby motywującej, jak i motywowanej, co dostrzegły autorki projektu „Pozytywne przyłapania”.

Oprac. Grażyna Ruta-Balińska – Wydział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

Źródła:

www​.difin​.pl
www​.wuj​.pl
www​.harmonia​.edu​.pl
www​.wydawnictwo​.umcs​.eu
www​.fraszka​.edu​.pl