Nowości (nie tylko) dla bibliotekarzy

Nowości (nie tylko) dla bibliotekarzy

Okładka książki "Sekretne życie autorów lektur szkolnych".© Fronda | All Rights ReservedSekretne życie autorów lektur szkolnych : nie tacy święci, jak ich malują / Sławomir Koper. – Warszawa : Fronda, copyright 2020.
Sygn. 169651, 169652

Autorzy lektur szkolnych przedstawiani są jako posągowe postacie pozbawione wad i namiętności.

Niewiele wiemy o ich prawdziwym życiu, które często było znacznie bardziej dramatyczne i urozmaicone, niż dzieła, które po sobie pozostawili. A ze względów wychowawczych nie wypadało informować dziatwy, że ich podręcznikowe wzorce umierały na wstydliwe choroby, były uzależnione od alkoholu czy narkotyków, albo miewały nieszablonowe skłonności intymne.

Lektura nie tylko dla ludzi, którzy uczęszczają do szkoły. Każdy czytelnik znajdzie w niej coś, co go szczególnie zaintryguje, odkryje wiele tajemnic i pozna na nowo autorów szkolnych lektur.

Okładka ksiązki "Polska książka artystyczna po 1989 roku...."© Atut | All Rights ReservedPolska książka artystyczna po 1989 r. w perspektywie bibliologicznej / Paweł Bernacki. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut, 2020.
Sygn. 168949

W niniejszej pracy autor spogląda na książkę artystyczną z dwóch różnych perspektyw, składających się na dwie części tej publikacji.

Pierwsza z nich – węższa – analizuje interesujące go zagadnienie od strony bibliologii. Omawiane zjawisko zostaje skonfrontowane z teoriami księgoznawców i dorobkiem reprezentowanej przez nich nauki w celu sprawdzenia, czy i w jakim stopniu możemy mówić o książce artystycznej jako o książce właśnie.

Część druga zaś poświęcona jest relacjom między tekstem literackim a wizualną formą dzieła w różnych typach dzieł określanych często – słusznie bądź nie – mianem książki artystycznej. Zastosowana perspektywa jest tu znacznie szersza, a samo użycie tytułowego terminu mniej rygorystyczne. Jej zasadniczym zadaniem jest sprawdzenie semiotycznych relacji między tekstem a jego fizyczną obudową w różnego rodzaju publikacjach: pięknych książkach, liberaturze, book-objects i innych. Tego, jak sama forma dzieła może przetwarzać i interpretować zawarte w nim treści literackie.

Okładka książki "Zarządzanie informacją".© SBP | All Rights ReservedZarządzanie informacją / pod redakcją naukową Wiesława Babika. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2019.
Sygn. 169491pb

Monografia jest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych problematyką szeroko pojętego zarządzania informacją i działalnością informacyjną, bibliotekarzy oraz studentów kierunków związanych z komunikowaniem społecznym i mediami, wykorzystujących osiągnięcia nauki o informacji, w tym także do studentów bibliologii i informatologii i praktyków w tym zakresie. W zamierzeniu ma to więc być kompendium uaktualnionej wiedzy o zarządzaniu informacją, motywujące do dalszych poszukiwań odpowiedzi na pytania o jej obecny stan głównie w kontekście nauki o informacji oraz działalności informacyjnej w Polsce i za granicą, a także o dalsze kierunki ich rozwoju. Elementem scalającym publikowane teksty jest kreowanie odpowiedzialności za właściwe zarządzanie informacją, to jest za tworzenie, rozpowszechnianie i korzystanie z informacji w całej przestrzeni informacyjnej, realnej i wirtualnej, a także kreowanie nowoczesnej, płodnej badawczo płaszczyzny do rozważań nad informacją i wiedzą oraz kondycją współczesnych instytucji informacyjnych zarządzających informacją, w tym także jako ważnego elementu nowoczesnej edukacji na poziomie akademickim odpowiadającej potrzebom pokolenia sieci i społeczeństwa wiedzy.

Okładka książki "Potyczki bibliografa czyli bibliografia od kuchni"© SBP | All Rights ReservedPotyczki bibliografa czyli bibliografia od kuchni / Ewa Dombek. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2018.
Sygn. 169468pb

Zapisy bibliograficzne są świadectwem historii, kryją niezliczone wskazówki i ślady prowadzące do niezwykłych niekiedy ustaleń. Jedynie trzeba nauczyć się z nich korzystać i doceniać. Autorka snując swoje refleksje nad „Bibliografią Polską 1901 – 1939“ opisuje różne aspekty pracy redaktora tak specyficznego dzieła.

Wskazuje na rangę retrospektywnej bibliografii narodowej jako wyjątkowego źródła informacji o dorobku naszej kultury oraz poziom trudności w jego dobrym opracowaniu. Opisuje szczególne typy publikacji, nieco zapomniane i mniej zauważane w ogromie całej produkcji wydawniczej. Wiele uwagi poświęca różnym twórcom, których nazwiska znajdziemy w zapisach bibliograficznych wierząc, że dzieje pojedynczych osób składają się na całą historię.

Druga połowa XX wieku została naznaczona skutkami tragicznych wydarzeń II wojny światowej i późniejszych zmian politycznych. „Bibliografia Polska 1901 – 1939“ stanowi zapis niezwykłych dokonań przedwojennej generacji.

Autorka zdradza swoje fascynacje pracą bibliografa w absolutnie starym stylu, łączy wykonywaną pracę z pasją i miłością do książek. Kontakt z bibliografią to dla autorki nie tylko codzienny obowiązek, ale przede wszystkim hobby i źródło pogłębiania osobistych zamiłowań.

Okładka książki "Big data w humanistyce i naukach społecznych"© SBP | All Rights ReservedBig data w humanistyce i naukach społecznych / redakcja naukowa Aneta Firlej-Buzon. – Wyd. I. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2020.
Sygn. 169668pb, 169669

Rozwijane i ulepszane instrumentarium metodologiczne zmieniało stopniowo oblicze nauk przyrodniczych i ścisłych, obecnie zaś przeobraża humanistykę oraz nauki społeczne.

Monografia Big data w humanistyce i naukach społecznych to pierwsza książka ukazująca zainteresowanie problematyką big data przedstawicieli tytułowych dyscyplin.

Poszczególne teksty prezentują zarówno rozważania teoretyczne, jak i zagadnienia będące wynikiem praktycznych doświadczeń w zakresie przetwarzania zasobów danych o dużej objętości i złożoności.

Źródła:

sbp​.pl
atut​.pl
fronda​.pl