Nowości nie tylko dla bibliotekarzy

Nowości nie tylko dla bibliotekarzy

Okładka książki "Bezpieczeństwo informacyjne i medialne w czasach nadprodukcji informacji"© SBP | All Rights ReservedBezpieczeństwo informacyjne i medialne w czasach nadprodukcji informacji = Information and security in the time of information overproduction / redakcja naukowa Hanna Batorowska, Paulina Motylińska. – Wyd. I. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2020.

Sygn. 169667pb, 170008

Monografia adresowana jest do osób zainteresowanych problematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa informacyjnego m.in. bibliotekarzy, informatologów oraz studentów kierunków związanych z zarządzaniem informacją, wykorzystujących osiągnięcia nauki o informacji, w tym także do studentów bibliologii i informatologii oraz praktyków w tym zakresie.

(…) Tytuł recenzowanej monografii „Bezpieczeństwo informacyjne i medialne w czasach nadprodukcji informacji“ ma odniesienie do wszelkich sfer życia jednostkowego i społecznego, a jej zawartość winna wzbudzać szereg refleksji oraz wywoływać wiele pytań dotyczących naszej egzystencji. Na początku stycznia 2020 roku noblistka Olga Tokarczuk, udzielając wywiadu „Gazecie Wyborczej” zastanawiała się nad tym: Jaka jest moja rola wobec Internetu, który przeinacza i zmyśla? oraz nad tym: Jaką wartość ma dziś wymyślanie rzeczywistości, w której tak wiele jest zmyśleń? Namysł nad odpowiedziami na tak postawione pytania winni mieć wszyscy ludzie, bez względu na wiek, płeć, pochodzenie, poglądy, wykształcenie, profesję (…)” – z recenzji dr. hab. Zbigniewa Kwiasowskiego, prof. UP.

Okładka książki "Wytyczne IFLA dla bibliotek obsługujących dzieci w wieku 0-18"© SBP | All Rights ReservedWytyczne IFLA dla bibliotek obsługujących dzieci w wieku 0 – 18 / przygotowane przez Sekcję Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży IFLA ; opracowane przez Carolynn Rankin ; tłumaczenie i opracowanie w języku polskim Dorota Grabowska i Grażyna Lewandowicz-Nosal, współpraca Robert Brzóska. – Wydanie 2 (poprawione wytyczne z 2003). – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2020.

Sygn. 169721pb, 169722

Sekcja Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży IFLA podjęła się nowelizacji Wytycznych dla bibliotek obsługujących dzieci w wieku 0 – 18 lat, które ostatnio były opublikowane w 2003 r. Celem nowelizacji jest zaprezentowanie dobrych praktyk bibliotecznych usług dla dzieci. Dla wielu bibliotekarzy dziecięcych Wytyczne IFLA będą pomocne w dążeniu do realizacji podstawowych zadań związanych z dostarczaniem książek i wspieraniem czytelnictwa. Wytyczne promują i zachęcają do rozwoju skutecznych usług bibliotecznych dla dzieci o różnych umiejętnościach udzielając międzynarodowej społeczności bibliotecznej wskazówek dotyczących dziecięcych potrzeb, prawa do informacji, piśmienności i czytelnictwa. Intencją autorów Wytycznych jest pomoc bibliotekom publicznym we wprowadzeniu wysokiej jakości usług dla dzieci w erze cyfrowej i w rozpoznaniu zmieniającej się roli biblioteki we współczesnym społeczeństwie.

Okładka "Książka w życiu seniorów na początku XXI wieku"© SBP | All Rights ReservedKsiążka w życiu seniorów na początku XXI wieku / Renata Aleksandrowicz. – Wyd. I. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP ; [Wrocław] : współpraca wydawnicza Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, 2020.

Sygn. 169681pb, 169682

Publikacja składa się z dwóch części: pierwszej – teoretycznej, wprowadzającej w problematykę starości na tle przemian społeczno-kulturowych oraz drugiej – opartej na badaniach empirycznych, dotyczącej zachowań lekturowych ludzi starszych.

Część pierwszą rozpoczyna wprowadzenie w problematykę trzeciego wieku opisujące psychospołeczne determinanty starości, konsekwencje starzenia się społeczeństw oraz teorie dotyczące sposobów starzenia się i stylów życia w tym okresie. Część druga oparta jest na badaniach empirycznych przeprowadzonych przez autorkę wśród słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ich lekturowe przeżycia, emocje i refleksje tworzą jedyną w swoim rodzaju panoramę czytelniczych doświadczeń, której część, czy choćby okruch, autorka – oprócz naukowego opisu – starała się w ten sposób zatrzymać w kadrze upływającego czasu.

Okładka książki "Mobilnie, interaktywnie, kompetentnie"© SBP | All Rights ReservedMobilnie, interaktywnie, kompetentnie : usługi, media i technologie informacyjno-komunikacyjne w nowoczesnej bibliotece / pod redakcją naukową Mai Wojciechowskiej oraz Magdaleny Cyrklaff-Gorczycy. – Wyd. I. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2019.

Sygn. 169686pb, 169687

Oddawana do rąk Czytelników publikacja ma na celu zwrócenie uwagi na wielowymiarowy charakter usług i organizację pracy współczesnych bibliotek różnych typów. Doświadczenia pierwszych dwóch dekad XXI wieku pokazały, że rola bibliotek w procesie społecznego komunikowania się nieustannie ewoluuje. Wielość funkcji tych instytucji począwszy od informacyjnej, edukacyjnej, przez rozrywkową i estetyczną, a skończywszy na integracyjnej i substytutywnej prowokuje do nadążania za zmianami w potrzebach czytelników i przekształcania oferty w bardziej adekwatną i aktualną. Z książnicy, która gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory, biblioteka, w szczególności publiczna i powoli także akademicka, przekształcają się w ośrodki kultury, które dbają o budowanie pozytywnych relacji z otoczeniem społecznym i gospodarczym. Oczekiwania społeczeństwa i rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych spowodowały pojawianie się nowych form usług jak na przykład rent a librarian czy dostosowanie tradycyjnych form korzystania z katalogów do wersji mobilnej. Te i wiele innych aspektów funkcjonowania współczesnych bibliotek w Polsce, jak i zagranicą, będą wybrzmiewały w polecanej Państwu publikacji.

Okładka książki "Wykaz działów katalogu rzeczowego w bibliotekach publicznych dla dzieci i młodzieży"© BN | All Rights ReservedWykaz działów katalogu rzeczowego w bibliotekach publicznych dla dzieci i młodzieży / opracowała Grażyna Lewandowicz-Nosal ; Biblioteka Narodowa. – Wydanie piąte poprawione i rozszerzone. – Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2020.

Sygn. 169719pb, 169720

Wykaz działów katalogu rzeczowego w bibliotekach publicznych dla dzieci i młodzieży jest przeznaczony przede wszystkim dla tego typu placówek.

Korzystać z niej mogą także biblioteki publiczne z wydzielonym księgozbiorem dla dzieci.

W wykazie omówiono zagadnienia:

  • klasyfikowania literatury pięknej i popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży,
  • prowadzenia katalogu rzeczowego,
  • tworzenia sygnatur i układu na półkach.

Okładka książki "Propedeutyka języków deskryptorowych"© SBP | All Rights ReservedPropedeutyka języków deskryptorowych = Introduction to thesauri and descriptors / Jakub Maciej Łubocki. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2019.

Sygn. 169709pb, 169710

Propedeutyka języków deskryptorowych to podręcznik napisany z myślą o wprowadzeniu do teoretycznych podstaw języków deskryptorowych jednej z odmian języków informacyjno-wyszukiwawczych oraz ukazaniu ich na szerszym tle zjawisk lingwistycznych.

Trudno oprzeć się wrażeniu, że języki te stanowią ukoronowanie prób rozwiązania problemu informowania o dokumentach i wyszukiwania ich w większych zbiorach: na kartach tej książki wielokrotnie będzie można zauważyć, że języki deskryptorowe przejęły z innych języków informacyjno-wyszukiwawczych poszczególne rozwiązania i funkcje.

Oprac. Grażyna Ruta-Balińska – Wydział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

Źródła:

www​.sbp​.pl
www​.bn​.org​.pl