Wyniki konkursu „Marian Rejewski – gigant nauki Kujaw i Pomorza“

Wyniki konkursu „Marian Rejewski – gigant nauki Kujaw i Pomorza“

W konkursie wzięło udział ponad 70 uczestników ze szkół w Białych Błotach, Bielicach, Bydgoszczy, Kamieniu Krajeńskim, Mogilnie, Mroczy, Rypinie, Strzelnie, Szubinie, Świeciu, Toruniu, Warszawie, Włocławku, Wrześni i Żninie.

Uczestnicy musieli odpowiedzieć na 21 pytań zamkniętych jedno- i wielokrotnego wyboru oraz wykonać dwa zadania. Pierwsze polegało na ukończeniu Szkoły Szyfrów (wirtualnego pokoju zagadek), a drugie na przedstawieniu wizji alternatywnej historii.

Maksymalna liczba punktów, jaką mógł uzyskać uczestnik, wynosiła 39, a średnia punktacja – 28,4.

Lista laureatów przedstawia się następująco:

  1. Olaf Jagodziński – Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie (39 pkt)
  2. Julia Szeląg – Szkoła Podstawowa nr 8 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Toruniu (38 pkt)
  3. Ilona Błaszkiewicz – Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Zygmunta Działowskiego w Wąbrzeźnie (38 pkt)

Wyróżnienia (37 pkt):

  • Piotr Marszałek – Zespół Szkół Elektronicznych im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy
  • Zuzanna Paciej – Szkoła Podstawowa nr 20 im. mjr. Henryka Sucharskiego we Włocławku
  • Karol Zalewski – Szkoła Podstawowa nr 279 im. Batalionów AK Gustaw i Harnaś w Warszawie
  • Oskar Siejek – Zespół Szkół Handlowych w Bydgoszczy
  • Alan Jagodziński – Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie
  • Natalia Urbanowicz – Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni

O terminie przekazania nagród i upominków laureaci zostaną poinformowani mailowo. Przypominamy, że w przypadku uczestników niepełnoletnich należy dostarczyć wypełniony formularz zgody rodziców/opiekunów prawnych.

Wielu uczestników konkursu wykazało się dużą wiedzą i umiejętnościami, uzyskując bardzo wysokie wyniki. Dziękujemy wszystkim uczniom i serdecznie gratulujemy laureatom!