Wybrane nowości – grudzień 2021

Wybrane nowości – grudzień 2021

Uśmiechnięta nauczycielka i trójka dzieci w klasie szkolnej. Na okładce również napisy: tytuł, autorzy, wydawca.© DifinSzkoła, nauczyciel, uczeń w przestrzeni edukacyjnej = School, teacher, student in educational space / redakcja naukowa Małgorzata Przybysz-Zaremba, Joanna Stepaniuk, Aleksandra Szczygieł. - Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2021.

Sygn. 169586, 169587

Monografia stanowi zbiór tekstów skoncentrowanych wokół dyskusji na temat szkoły, nauczyciela oraz kształcenia ustawicznego.

Adresowana jest do pedagogów, nauczycieli, wychowawców, rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży, również ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Tematyka monografii stanowi także przyczynek do podjęcia cyklu debat i dyskusji na temat roli i zadań szkoły, wizerunku współczesnego nauczyciela, a także miejsca ucznia (dziecka) w procesie edukacyjnym realizowanym w warunkach dynamicznych przeobrażeń społecznych i zmian technologicznych.

Wierzymy zatem, że prezentowana publikacja przyczyni się do nowego spojrzenia zarówno na szkolę, nauczyciela, jak i najważniejszy podmiot procesu edukacji, a więc ucznia.

Okładka książki pt. "100 pomysłów, jak pomóc uczniom z trudnościami."© Harmonia100 pomysłów, jak pomóc uczniom z trudnościami / Isabelle Deman. - Wydanie I. – Gdańsk : Grupa Wydawnicza Harmonia, 2020.

Sygn. 169593, 169594

Rozmaite trudności uczniów prowokują nauczycieli do refleksji, zaskakują, zbijają z tropu, a czasem wytrącają z równowagi. O jakich trudnościach mowa?

Niektóre dzieci zmagają się ze specyficznym zaburzeniem językowym, inne – cierpią z powodu zaniedbań wychowawczych, dysleksji, dyspraksji lub zaburzeń, które uniemożliwiają im pełne zaangażowanie się w naukę. Jeszcze inne zaś potrzebują jedynie trochę więcej czasu i zachęt, by nabrać pewności siebie. Zdarza się, że ze względu na tak wiele różnorodnych sytuacji pedagodzy nie są pewni, jakie podejście powinni wybrać, by pomóc swoim wychowankom.

Niniejszy poradnik stanowi wygodny zbiór prostych wskazówek, jak rozpoznać trudności uczniów, oraz praktycznych pomysłów, jak ułatwić proces nauczania. Książka, zawierająca wiele ćwiczeń gotowych do wykorzystania, przyda się zarówno nauczycielom, jak i rodzicom dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej.

Czarno-biały wizerunek starszej kobiety w kapeluszu z dzieckiem na kolanach. Na okładce również autor i tytuł książki.© MamaniaMaria Montessori : historia aktualna / Grazia Honegger Fresco ; przekład: Jowita Maksymowicz-Hamann. – Warszawa : Mamania, © 2020.

Sygn. 169610

Kanoniczna biografia kobiety, która zmieniła myślenie o wychowaniu i edukacji dzieci.

Maria Montessori nie była zwyczajną kobietą. Zdolna budzić najbardziej entuzjastyczne poparcie i najbardziej złośliwą krytykę, była w swoich czasach przedmiotem spekulacji, oszczerstw i plotek, a jeszcze dziś jej poczucie wolności i niewygodne nowatorstwo poglądów budzą sprzeczne reakcje.

Grazia Honegger Fresco z wrażliwością i wyczuciem opisuje poszczególne etapy życia kobiety, która stworzyła nowy kierunek w pedagogice dziecięcej. Snuje opowieść o latach edukacji, naznaczonych trudnościami związanymi z faktem, że Maria Montessori była wówczas jedyną kobietą z tytułem lekarskim w Rzymie. Dowiadujemy się o bolesnych doświadczeniach skrywanego macierzyństwa; o budzącym się feminizmie, poczuciu sprawiedliwości społecznej i świadomości nowej roli kobiety. Śledzimy, jak rodził się innowacyjny projekt pedagogiczny, oparty na podkreślaniu zasobów i wolności dziecka

Dzięki cennemu wkładowi prawnuczki Marii, Caroliny Montessori, książka zawiera wiele nieznanych dotąd faktów z życia i pracy Marii.

Okładka książki pt. "Życie bez nałogu".© GWPŻycie bez nałogu : uwolnij się od uzależnienia, wykorzystując techniki ACT / Kelly G. Wilson, Troy DuFrene ; przekład: Agnieszka Cioch ; [redakcja merytoryczna: Agnieszka Wroczyńska]. – Wydanie pierwsze w języku polskim. – Sopot : GWP, 2020.

Sygn. 169645, 169646

Spoglądaj w przyszłość, działaj w teraźniejszości.

Zapewne masz za sobą wiele prób rzucenia nałogu. Znasz więc poczucie bezsilności, zablokowania, tkwienia w miejscu. Wiesz, czym są rozpacz, zmaganie z samym sobą, próby wytrwania w postanowieniu i gorycz kolejnej porażki.

Książka Życie bez nałogu pomoże ci wyjść z zaklętego kręgu destrukcyjnych zachowań. Dowiesz się z niej, jak dzięki technikom terapii akceptacji i zaangażowania poradzić sobie z przytłaczającymi emocjami i bolesnymi myślami, które utrudniają wytrwanie bez używek. Poznasz sposoby na uporanie się z gniewem, wstydem, brakiem wiary w siebie, niepewnością czy lękiem – które są przyczyną ciągłych powrotów do nałogu. Nauczysz się także skupiać na byciu tu i teraz zamiast na niepowodzeniach z przeszłości czy obawach o przyszłość. Przestaniesz działać impulsywnie i polegać na automatycznych odruchach, odkryjesz swoje prawdziwe wartości i odnajdziesz motywację do trwałej zmiany swojego życia na lepsze.

Dzięki zamieszczonym w książce przykładom i praktycznym ćwiczeniom dowiesz się, jak:

  • pozbyć się destrukcyjnych przekonań i szkodliwych nawyków,
  • poradzić sobie z pokusami i natrętnymi myślami,
  • rozwiązywać problemy w konstruktywny sposób,
  • kształtować w sobie trwałą motywację,
  • uzdrowić relacje z bliskimi.

Nie czekaj dłużej. Ta książka pomoże ci zwalczyć uzależnienie na dobre!

Okładka książki pt. "Psychologia dla couchów" ze zdjęciem dwóch młodych kobiet.© Wolters KluwerPsychologia dla coachów / Maciej Świeży. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2021.

Sygn. 169649, 169650

Publikacja zawiera przegląd koncepcji i wyników badań pomocnych w pracy każdego coacha. Przedstawione w książce informacje pozwalają zrozumieć mechanizm działania narzędzi coachingowych, stosować je w odpowiednich okolicznościach, krytycznie oceniać lub modyfikować odpowiednio do potrzeb.

Czytelnik znajdzie tu cenne wskazówki, jak wspierać klientów:

 • w podtrzymywaniu motywacji i podejmowaniu wyzwań;
 • w uczeniu się i twórczym podejściu do przeszkód;
 • w budowaniu bardziej trafnego obrazu własnej osoby;
 • w rozumieniu i kierowaniu własnymi emocjami;
 • w zmianie przekonań i schematów na bardziej użyteczne.

Autor opisuje inspirowane wiedzą psychologiczną sesje coachingowe, ilustrując je fragmentami przykładowych rozmów. Podpowiada również, w jaki sposób rozstrzygnąć, czy zgłaszająca się osoba jest właściwym klientem do pracy coachingowej, czy też powinna zostać skierowana do terapeuty.

Publikacja skierowana jest do doświadczonych praktyków, a także do uczestników kursów coachingowych, którzy chcieliby rozszerzyć i uporządkować swoją wiedzę.

Opracowanie stanowi rozwinięcie książki Psychologia dla coachów wydanej przez autora w 2017 r.

Trzy osoby siedzące na krzesłach w białym pokoju. Na okładce również tytuł, autor i wydawnictwo.© DifinPsychoedukacja w terapii uzależnienia od alkoholu : scenariusze zajęć. Cz. 1 / Robert Modrzyński. - Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2020.

Sygn. 169659, 169660

Psychoedukacja jest jedną z kluczowych metod terapeutycznych na początkowym etapie terapii. Jej znaczenie w leczeniu osób uzależnionych od alkoholu jest ogromne. Dzięki niej pacjent staje się współodpowiedzialny za własne leczenie, a zdobywana wiedza ułatwia identyfikację z własną chorobą oraz buduje motywację do dalszego leczenia. Tylko jak tego dokonać? Każdy terapeuta doskonale zdaje sobie sprawę, jak ogromnego wysiłku wymaga jego praca.

Książka będąca efektem wieloletniej praktyki terapeutycznej służy jako praktyczny przewodnik po najważniejszych tematach zajęć psychoedukacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu. Jest źródłem uporządkowanych informacji na temat podstawowych aspektów uzależnienia oraz zbiorem konkretnych ćwiczeń wspomagających pracę terapeutyczną.

Tematy zajęć ułożono w formie scenariuszy, dzięki którym terapeuta prowadzony jest krok po kroku. Poradnik krótko i niezwykle ciekawie wyjaśnia najważniejsze pytania stawiane przez pacjentów podejmujących leczenie.

Starszy, siwy ksiądz w sutannie w otoczeniu młodych ludzi na okładce książki pt. "Być z młodzieżą".© ImpulsByć z dziećmi i młodzieżą : rozmowy z księdzem dialogującym profesorem Januszem Tarnowskim / Maciej Gliński. – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2020.

Sygn. 169663, 169664

Celem książki-wywiadu jest przybliżenie Czytelnikom myśli i poglądów Księdza Profesora Janusza Tarnowskiego, jak również jego propozycji rozwiązywania najważniejszych problemów rozwoju i życia duchowego, głównie dzieci i młodzieży, oraz umożliwienie czerpania z jego doświadczeń i olbrzymiego dorobku. Dla rodziców, nauczycieli i wychowawców może to stanowić zachętę i inspirację do dialogu z młodymi oraz pogłębiania swej wiary. Tytuł książki – Być z dziećmi i młodzieżą – zaproponowany przez Księdza, ma oddawać jego zbliżenie do młodych przyjaciół, które uwzględnia nie tylko procesy wychowawcze, ale także nawiązywanie kontaktów i więzi międzyosobowych (również wpływ wychowanków na wychowujących), opartych na wzajemnym szacunku, zrozumieniu i dialogu.

Ksiądz Janusz Tarnowski był wybitnym profesorem pedagogiki, twórcą polskiej pedagogiki egzystencjalno-personalistycznej, przyjacielem dzieci, młodzieży, osób dorosłych i ludzi w starszym wieku, autorem znakomitych rozpraw z dziedziny nauk humanistycznych i teologicznych, niepowtarzalną osobowością XX i początków XXI wieku, kapłanem uwielbianym przez wiernych, słuchaczy, studentów, nauczycieli akademickich. Odszedł do Pana w dziewięćdziesiątym trzecim roku swego pracowitego życia. Stając u kresu ziemskiego bytowania, postanowił zostawić potomnym przegląd swego dorobku, aby jego dociekania naukowe i zdobyte doświadczenia mogły być przez innych kontynuowane.

Książka-wywiad zawiera opis ciekawych epizodów z życia Księdza Profesora, krytyczną ocenę różnych metod wychowawczych, przedstawia też sposoby nawiązywania kontaktów, przyjaźni oraz dialogu z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, a także przypomina jego działalność wydawniczą oraz współpracę z Telewizją Polską. Ukazuje ponadto pasję służenia Bogu, Kościołowi, ludziom i Ojczyźnie.

Monochromatyczny wizerunek dziewczynki siedzącej na podłodze.© Wydaw. ZwierciadłoMatka niedostępna emocjonalnie : jak rozpoznać i wyleczyć niewidzialne skutki zaniedbania w dzieciństwie / Jasmin Lee Cori ; przekład Katarzyna Iwańska. – Wydanie I. – Warszawa : Zwierciadło, 2021.

Sygn. 169684, 169685

Mamo, gdzie byłaś?

Patrzyłaś, lecz mnie nie widziałaś. Twoje ciepło nigdy nie ogarnęło mojego dziewczęcego serca. Dlaczego się rozminęłyśmy, Mamo? Gdzie byłaś? Czy to przeze mnie?

Czasami wypieramy z naszej świadomości ból i gniew, bojąc się skonfrontować z bolesną prawdą na temat niedostatków naszej matki, a przecież właśnie relacja z nią pozytywnie kształtuje lub deformuje nasze dorosłe życie.

Być może masz problemy w relacjach z innymi ludźmi. Być może starasz się zaspokoić głód matczynej miłości i wciąż potrzebujesz troskliwej opieki z dzieciństwa. Być może masz problemy z poczuciem własnej wartości i wiarą w siebie, bo rzadko słyszałeś słowa „kocham cię, jesteś dla mnie kimś wyjątkowym, jestem przy tobie…”

Psychoterapeutka Jasmin Lee Cori pomoże ci lepiej zrozumieć twoją matkę i wyleczyć ukryte rany niedostatecznego macierzyństwa.

W swojej książce autorka podpowie m.in.:

 • czym jest „deficyt matki” i dlaczego twoja matka nie była w stanie dać ci w dzieciństwie miłości,
 • jak odnaleźć dziecko w sobie i wypełnić „matczyną lukę”,
 • czym jest zaniedbanie i przemoc emocjonalna i jak sobie z nimi radzić w dorosłym życiu,
 • jak uzdrowić „pomatczyne” rany i zadbać o szczęśliwszą przyszłość dla siebie (i być może dla swoich dzieci).

połówki owoców i warzyw układające się w kształt mózgu z kluczykiem motylkowym na górze. Na okładce również: nazwa autora, tytuł i wydawca.© DifinPodkręć mózg! I wejdź na wyższy poziom nauczania : FitNarzędziownik nauczyciela / Katarzyna Skolimowska. – Wydanie I. – Warszawa : Difin SA, 2020.

Sygn. 169727, 169728

Poradnik w sposób ciekawy i przystępny ujmuje proces zmiany zachowania na drodze do poprawy naszego funkcjonowania psychofizycznego.

Czytelnik otrzymuje praktyczne informacje, jakie zmiany są wartościowe w ich drodze do zdrowia – także w postaci licznych ćwiczeń, co jest szczególnym walorem tej pozycji.

Autorka wskazuje na możliwości pracy osobistej z materiałem zawartym w książce, ale także zachęca do jego wykorzystania w trakcie pracy pedagogicznej. Takie podejście do rozwoju własnego i swoich podopiecznych będzie sprzyjało długofalowym rezultatom wpływającym na każdy aspekt życia, ale także nauczania innych.

Podkręć mózg!…” to publikacja o:

 • proaktywności w zachowaniu – Czytelnik dowie się, że tylko dzięki aktywnemu działaniu – jakiekolwiek ono będzie – ma szansę osiągnąć swoje cele; dzięki działaniu może zweryfikować wszystko, co w obszarze myśli będzie wspierające albo blokujące;
 • etapach procesu zmiany zachowania wraz ze wskazaniami do pracy osobistej;
 • doświadczeniu ekspertów;
 • nawykach i praktycznym wsparciu w postaci tabeli monitoringu.

Okładka książki pt. "Jak nie zwariować z własnym dzieckiem".© MuzaJak nie zwariować ze swoim dzieckiem / Mikołaj Marcela. – Wydanie I. – Warszawa : Muza, 2020.

Sygn. 169801, 169802

Kolejna książka autora bestsellera Jak nie spieprzyć życia swojemu dziecku. Wszystko, co możesz zrobić, żeby edukacja miała sens.

Po co waszym dzieciom edukacja i jakiej edukacji wymaga od nas wszystkich przyszłość? Jak uczy się mózg dziecka? Od czego zależy motywacja wewnętrzna? Jak tworzyć dzieciom warunki do uczenia się? Jak rozwijać potencjał waszych dzieci? Jak przejść od kultury nauczania do kultury uczenia się w szkole i w domu? Jak uczyć dzieci szczęścia? Co ma wspólnego miłość bezwarunkowa z edukacją? I w końcu dlaczego i jak rodzice mogą zmieniać edukację swoich dzieci?

Jak nie zwariować ze swoim dzieckiem nie tylko odpowiada na te i wiele innych pytań. Prezentuje także praktyczne i proste do wprowadzenia w domach oraz szkołach rozwiązania, dzięki którym wasze dzieci same będą się chciały uczyć i rozwijać. Pozwolą one wam i waszym dzieciom inaczej spojrzeć na edukację i dostrzec w niej to, co naprawdę istotne – a na co obecnie niemal zupełnie nie zwraca się uwagi w systemowym procesie edukacji.

Mikołaj Marcela daje wskazówki, jak pomóc uczniom stać się szczęśliwymi i przekonanymi o własnej wartości ludźmi, którzy z nadzieję patrzą w przyszłość. Po lekturze tej książki nie będzie wam już nigdy straszne ani zdalne nauczanie, ani powrót waszych dzieci do publicznej szkoły, ani myśl o zmierzeniu się z edukacją domową. Przede wszystkim jednak przestaniecie toczyć z dziećmi nieustanne spory o naukę i nie będziecie już musieli z nimi wariować.

Zarysy trzech osób biegnących na tle zachodzącego słońca. Na okładce książki również napisy: autorzy, tytuł, wydawnictwo.© DifinRodzina alkoholowa : jak lepiej ją zrozumieć? : tajniki pracy socjalnej. Cz. 1 / Anna Dodziuk van Kooten, Ewa Spaczyńska. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin SA, 2020.

Sygn. 169806

Książka o rodzinie z problemem alkoholowym – skierowana do pracowników socjalnych i asystentów rodziny – ma służyć nie tylko pogłębieniu wiedzy, ale przede wszystkim potrzebom pracy socjalnej. Czytelnik znajdzie tu niewiele rozważań teoretycznych, za to sporo uogólnień na poziomie bliskim praktyce i liczne przykłady. Trudne zagadnienia przedstawione są nie tyle z pozycji chłodnego dystansu, ile współodczuwania, przy czym we wzmocnieniu takiego nastawienia u czytelnika powinny pomóc opowieści, zwierzenia, historie zarówno osób pomagających, jak i tych, którzy z pomocy korzystali. Jak wiadomo, łatwiej przyjąć i zapamiętać wyrazistą wypowiedź osobistą niż nawet bardzo słuszną tezę ogólną.

Książka przedstawia charakterystykę rodziny z problemem alkoholowym od strony jej trudności, sposobu funkcjonowania, specyficznych ról jej członków i relacji pomiędzy nimi. Rozważania o rodzinie alkoholowej kończy rozdział o osobistych trudnościach osób pomagających, z jakimi wiąże się praca socjalna z rodziną alkoholową: kiedy uruchamiają się własne przeżycia lub kiedy kontakt z biedą, cierpieniem, krzywdą wywołuje przeciążenie emocjonalne. Świadomość tego pomaga w odzyskiwaniu równowagi i odnajdywaniu optymalnego dystansu: żeby nie dać się „zalać” nieszczęściem członków rodziny, którym pomagamy, a zarazem zachować zdolność empatii.

Kobieta trzyma w dłoniach smartfon, a wokół niej kilkanaście ikonek. Na okładce również nazwa autora, tytuł i wydawnictwo.© OnepressZrozumieć social media / Artur Roguski. – Gliwice : Onepress, copyright © 2020.

Sygn. 169808, 169809

Każdy z nas w pewien sposób z nich korzysta. Piszemy posty i komentarze na Facebooku, wrzucamy zdjęcia na Instagrama, tweetujemy, dzielimy się filmikami na TikToku.

Nie masz konta w żadnym z portali społecznościowych i uważasz, że jesteś całkowicie wolny od ich wpływu? Mylisz się. Skoro bowiem z Facebooka, Twittera, albo YouTube’a korzystają ludzie wokół Ciebie, Twoja rodzina, znajomi, politycy i dziennikarze, którzy komentują w telewizji otaczającą Cię rzeczywistość, to i tak masz na co dzień do czynienia z mediami społecznościowymi. A ponieważ są to potężne narzędzia kreowania trendów, wywierania presji politycznej, społecznej i sprzedażowej, dobrze, by każdy z nas wiedział, jak działają i jak się pod ich wpływem zmieniamy.

Sięgnij po książkę Artura Roguskiego i dowiedz się między innymi:

 • Dlaczego w ogóle korzystamy z mediów społecznościowych
 • Co powoduje, że się od nich uzależniamy, i czy możemy się przed tym bronić
 • Jak firmy i politycy wykorzystują to, czym dzielimy się w sieci dla swoich celów
 • W jaki sposób mądrze używać mocy mediów społecznościowych

Źródło:

difin​.pl
harmonia​.edu​.pl
mamania​.pl
gwp​.pl
wolterskluwer​.pl
profinfo​.pl
impulsoficyna​.com​.pl
muza​.com​.pl
helion​.pl