Wielka­nocne opowieści w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek

Wielka­nocne opowieści w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek

W marcu br. Dziecięcą Akademię Czytania Bajek odwie­dzili uczniowie ze Szkół Podsta­wo­wych nr 31, 56, 46 w Bydgoszczy oraz przed­szko­laki z Przed­szkola Świętej Jadwigi oraz Mungo w Bydgoszczy. Tematyka zajęć nawią­zy­wała do nadcho­dzącej wiosny i zbliża­ją­cych się Świąt Wielka­noc­nych. Po krótkiej rozmowie na temat wiosny, jej pierw­szych symptomów, ludowych zwyczajów wiosen­nych tj. topienie marzanny czy prima aprilis oraz omówieniu tradycji wielka­noc­nych, jak zwykle, odbyło się głośne czytanie w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. Miłym gościom zapro­po­no­wa­łyśmy fragmenty książki „Polskie tradycje i obyczaje”, opowia­dania „Martynka i zwierzątka” oraz fragmenty I księgi „Przygód Muminków”. Następnie uczniowie rozwią­zy­wali quiz wielka­nocny i wykony­wali kwiaty z krepy, a przed­szko­laki robiły ilustrację pisanek. Kolejne zajęcia w ramach Akademii w kwietniu. Zapra­szamy.

Grażyna Ruta-Balińska