Wielka Liga Czytel­ników – etap powia­towy

Wielka Liga Czytel­ników – etap powia­towy

W Biblio­tece odbędzie się II etap IV Ogólno­pol­skiego konkursu dla uczniów szkół podsta­wo­wych – test druży­nowy. Początek zmagań konkur­so­wych 28 lutego o godz. 10.00 w sali 210.