Wielka Liga Czytel­ników – etap powiatowy

Wielka Liga Czytel­ników – etap powiatowy

W Biblio­tece odbę­dzie się II etap IV Ogól­no­pol­skiego konkursu dla uczniów szkół podsta­wo­wych – test druży­nowy. Początek zmagań konkur­so­wych 28 lutego o godz. 10.00 w sali 210.