Marii Skło­dow­skiej Curie 4, Bydgoszcz, Polska

Loka­li­zacja:Marii Skło­dow­skiej Curie 4, Bydgoszcz, Polska