Uroczystość wręczenia nagród

Uroczystość wręczenia nagród

Na początku lutego Biblioteka ogłosiła wojewódzki konkurs dla młodzieży na plakat promujący Rok Stanisława Moniuszki. Honorowy patronat nad konkursem objęli marszałek województwa kujawsko-pomorskiego oraz kurator oświaty w Bydgoszczy. Wpłynęło 95 prac z regionu. Komisja konkursowa 21 marca 2019 r. przyznała 3 nagrody (I‑III miejsce) oraz 10 wyróżnień. Dyrektor Biblioteki doceniając pracę i zaangażowanie uczestników konkursu przyznał dodatkowo 9 wyróżnień specjalnych. Dzisiaj w siedzibie Biblioteki odbyło się uroczyste wręczenie nagród, połączone z koncertem młodzieży z Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych w Bydgoszczy. Uzdolnieni uczniowie zaprezentowali pieśni Stanisława Moniuszki, szlagiery przedwojenne i piosenki z Kabaretu Starszych Panów.

Fundatorami nagród byli: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Opera Nova, Filharmonia Pomorska, koordynator regionalny do spraw obchodów 200. rocznicy, dyrektor PBW w Bydgoszczy oraz Cukiernia Złoty Lis. Na uroczystość przybyło 17 nagrodzonych i wyróżnionych uczniów. Towarzyszyli im opiekunowie, nauczyciele i rodzice. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom za udział w konkursie. Uroczystości towarzyszyła wystawa ze zbiorów PBW w Bydgoszczy Stanisław Moniuszko – kompozytor „wędrujący po polskich ziemiach, natchniony duchem polskich pieśni ludowych” .