Tydzień Mózgu

Tydzień Mózgu

Tydzień Mózgu (ang. Brain Awareness Week) to akcja edukacyjna mająca na celu popularyzację wiedzy o mózgu i jego działaniu, zapoczątkowana w Stanach Zjednoczonych w roku 1996.

W Polsce obchody są organizowane od 1999 r. z inicjatywy Instytutu Nenckiego (PAN w Warszawie) oraz wspierane przez Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego, Komitet Neurobiologii PAN i Stowarzyszenie na Rzecz Krzewienia Wiedzy o Mózgu.

Akcje edukacyjne w roku 2021 odbywają się w całej Polsce w dniach 15 – 21 marca.

Z tej okazji proponujemy zapoznanie się z bogatym zbiorem książek o najważniejszym ludzkim organie. Publikacje prezentują najnowsze badania z dziedziny psychologii, neurologii, biologii i ukazują konsekwencje tych odkryć dla edukacji i życia społecznego.

Zestawienie bibliograficzne w wyborze wydawnictw zwartych opracowane na podstawie zbiorów PBW w Bydgoszczy za lata 2000 – 2021.

mozg_2021

Okładki książek o mózguPBW w Bydgoszczy | CC BY 3.0 Unported

Biblioteka współpracując z KPCEN w Bydgoszczy, który w tym roku obchodzi Tydzień Mózgu pod hasłem: „Śmiej się! Mózg to lubi!” poleca przykładowe tytuły:

Okładki książek o śmiechu w edukacji.PBW w Bydgoszczy | CC BY 3.0 Unported

Propozycje książek do poprowadzenia lekcji języka angielskiego ze śmiechem i humorem:

English sketches : sketches from the English teaching theatre, [Part] 1: elementary / Case, Doug, Wilson, Ken. Oxford : Heinemann Publishers Ltd, 1995, 116 s., Sygn.19447

English sketches : sketches from the English teaching theatre, [Part] 2: intermediate / Case, Doug, Wilson, Ken. Oxford : Heinemann Publishers Ltd, 1995, 116 s., Sygn.19473

Fun class activities for teachers : book 1 / Watcyn-Jones, Peter. – Harlow : Pearson Education Limited, 2000, 92 s., il. Sygn.29794, 33247

Fun class activities for teachers : book 2 / Watcyn-Jones, Peter. – Harlow : Pearson Education Limited, 2000, 91 s., il. Sygn.29693, 33248

Grammar with laughter : photocopiable exercises for instant lessons / Woolard, George. – London : Heinle, 2008, 87 s.,il., Sygn.29992

If they’re laughing, they just might be listening : ideas for using humor effectively in the classroom – even if you’re not funny yourself / Lundberg, Elaine, Miller Thurston, Cheryl. – Fort Collins : Cottonwood Press, cop.2002, 96 s. Sygn.33554

The laughing classroom : everyone’s guide to teaching with humor and play / Loomans, Diana, Kolberg, Karen. – Tiburon : H J Kramer, 2002, 224 s. Sygn.33028

Laughing matters : humour in the language classroom/ Medgyes, Petér.- Cambridge : Cambridge University Press, 2002, IX, [1], 262 s. : il. Sygn.24437

Lessons with laughter / Woolard, George. – Hove : LTP Language, 2001, [7], 92, [2] s. : il. Sygn.27253, 33263

Okładki książek do nauki języka angielskiego z humorem i śmiechem..