Tydzień Edukacji Globalnej

Tydzień Edukacji Globalnej

Podczas 24. edycji europejskiego Tygodnia Edukacji Globalnej, odbywającego się w dniach 14 – 20 listopada 2022, bibliotekę odwiedziły dzieci z klas II bydgoskich szkół podstawowych. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach w ramach projektu „Kamishibai ekologicznie i wielokulturowo”.

Na podstawie opowieści o dostępie do żywności „Gadatliwy ptak Narina” Rafała Witka z ilustracjami Magdaleny Kozieł-Nowak, bajki, która pokazuje siłę drzemiącą w zwykłych ludziach, siłę jedności i solidarności w obliczu niesprawiedliwej, zachłannej i bezdusznej polityki państwa oraz opowieści o dostępie do edukacji „Szkoła Czi-Tam” Joanny Mueller z ilustracjami Jagi Słowińskiej, rozmawialiśmy o największych, współczesnych, globalnych problemach: ubóstwie i nierówności na świecie.

Organizowane zajęcia były okazją do refleksji, jak nasze zwyczaje i styl życia wpływają na resztę świata, a także poszukiwania odpowiedzi na pytanie: co dobrego każdy z nas może zrobić dla innych.

Ludzie różnych ras i napisy: Solidarnie ponad granicami, Razem!, i 14-20 listopada Tydzień Edukacji Globalnej 2022

Zestawienie bibliograficzne w wyborze wydawnictw zwartych i artykułów z czasopism opracowane na podstawie zbiorów PBW w Bydgoszczy.

Inspiracji do działania można szukać na stronach organizacji (linki zewnętrzne otwierają się w nowych oknach/kartach):

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Fundacja Edukacja dla Demokracji

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła“

Fundacja CultureLab

Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej „Znak“

Fundacja „Krzyżowa“ dla Porozumienia Europejskiego