Tajemnice Marszałka

Tajemnice Marszałka

Zapraszamy na nowe zajęcia edukacyjne wpisujące się w obchody rocznicy odzyskania niepodległości. Bohaterem prezentacji, przeznaczonej dla uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej i gimnazjum oraz szkół średnich, jest Józef Piłsudski, widziany jako człowiek i mężczyzna uwikłany nie tylko w wielka politykę, ale i również w niezwykle skomplikowane relacje uczuciowe. Codzienność marszałka od lat jest przedmiotem nieustających dociekań, opracowań i publikacji historyków, publicystów oraz pisarzy. Spora kolekcja książek poświęconych tej niezwykłej postaci, znajdująca się w zbiorach naszej Biblioteki stała się inspiracją do przygotowania scenariusza zajęć dla młodzieży.

Kontakt w sprawie zapisów uczniów na zajęcia: Anna Kraszkiewicz tel. 52 341 30 74 wew. 16.