Sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja

W Roku Stanisława Lema proponujemy zestawienie bibliograficzne literatury, dotyczącej sztucznej inteligencji, opracowane na podstawie zbiorów Biblioteki.

Sztuczna inteligencja (SI), ang. Artificial Intelligence (AI), dziedzina nauki zajmująca się badaniem mechanizmów ludzkiej inteligencji (psychol.) oraz modelowaniem i konstruowaniem systemów, które są w stanie wspomagać lub zastępować inteligentne działania człowieka.
Źródło: Encyklopedia PWN

SI_AI