Światowy Dzień Zwierząt

Światowy Dzień Zwierząt

W Światowym Dniu Zwierząt – 4 paździer­nika – (październik miesiącem dobroci dla zwierząt) naszym małym i dużym czytel­nikom polecamy książkę „Lolek“ Adama Wajraka ze zbiorów biblio­teki, zakupioną w ramach Narodo­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa.

Lolek / Adam Wajrak ; ilustracje Mariusz Andrysz­czyk. – Warszawa : Wydaw­nictwo Agora, 2017. Sygna­tura M 164932

Lolek jest kudłatym stworze­niem o wielkim sercu i trudnej przeszłości, który ma tylko jedno marzenie: znaleźć swoich ludzi. Ale trafić na tych właści­wych wcale nie jest łatwo. Szcze­gólnie zimą w okoli­cach Puszczy Biało­wie­skiej. Pierwo­wzorem głównego bohatera książki jest pies, który pewnego dnia pojawił się w życiu Adama Wajraka i jego żony Nurii i który dziś mieszka z nimi w Teremi­skach.

Opis z okładki
„Każdy pies marzy aby być z jakimś człowie­kiem, a wielu ludzi marzy o tym, by spotkać psa. Czasami wystarczy przypadek, żeby się spotkać, a czasami trzeba się trochę rozej­rzeć. Dlatego tę książeczkę dedykuję wszystkim pieskom, które jeszcze nie odnalazły swojego człowieka i wszystkim ludziom, którzy nie odnaleźli jeszcze swojego psa. A tym, którzy się już odnaleźli, życzę szczę­ścia.“
Adam Wajrak („Lolek”, Posłowie, s. 134)