Polecane nowości w zbiorach audiowizualnych

Polecane nowości w zbiorach audiowizualnych

Przemoc niejedno ma imię” to pakiet trzech filmów profilaktycznych, adresowanych do uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowej.
Filmy dotyczą nowych form przemocy w szkole i sposobów radzenia sobie z nimi. Szczególna uwaga została poświęcona nowemu zjawisku jakim jest hejt. Gdzie kończy się konstruktywna krytyka, a gdzie zaczyna się hejt? Jakie są konsekwencje hejtu? Kiedy przybiera znamiona przestępstwa? Kim są ofiary, a kim sprawcy? Na te pytania stara się odpowiedzieć pierwszy film z serii, kolejny zaś traktuje o zjawisku przemocy psychicznej wśród społeczności szkolnej. Trzeci film to próba pokazania sposobów radzenia sobie z różnymi formami przemocy w szkole – omówiona została m.in. metoda porozumienia bez przemocy.

Filmy są adresowane do uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz ponadpodstawowej:

  • Hejt – przemoc w Internecie;
  • Bullying – przemoc rówieśnicza w szkole;
  • Postawy wobec przemocy rówieśniczej.

Filmy zawierają:

  • część popularnonaukową (trwającą ok. 15 minut),
  • wypowiedź eksperta (ok. 5 – 6 minut)
  • scenariusz lekcji.

Pakiet multimedialny to ok. 60 minut materiału filmowego oraz 3 scenariusze.

Źródło: https://​www​.multieducatio​.pl/

Hejt – przemoc w internecie. 1 [Film] / Multieducatio​.pl ; reżyseria, zdjęcia Marcin Wołkowicz. – [Piaseczno] : Multieducatio​.pl, 2018. Sygnatura: Og 363DVD
Bullying – przemoc rówieśnicza w szkole. 2 / [Film] / Multieducatio​.pl ; reżyseria, zdjęcia Marcin Wołkowicz. – [Piaseczno] : Multieducatio​.pl, 2018. Sygnatura: Og 364DVD
Postawy wobec przemocy rówieżniczej. 3 [Film] / Multieducatio​.pl ; reżyseria, zdjęcia Marcin Wołkowicz. – [Piaseczno] : Multieducatio​.pl, 2018. Sygnatura: Og 365DVD