Światowy Dzień Zwierząt Laboratoryjnych – quiz

Światowy Dzień Zwierząt Laboratoryjnych – quiz

Dzień ten skłania do refleksji nad bólem i cierpieniem zadawanym stworzeniom i jest sprzeciwem wobec wiwisekcji, czyli badaniom na żywych zwierzętach.

Pierwszą na świecie organizacją prowadzącą kampanie przeciwko eksperymentom na zwierzętach było założone w 1875 r. brytyjskie Narodowe Towarzystwo przeciwko Wiwisekcji (NAVS). W 1973 r. NAVS utworzyło Lord Dowding Fund for Humane Research, aby wspierać i finansować zaawansowane metody badań naukowych i medycznych bez udziału zwierząt. Walka o dobrostan zwierząt ma długą historię, a jaki jest stan obecny?

Proponujemy krótki test, który określi Twój stosunek do problemów etycznych związanych z badaniami naukowymi na zwierzętach.