Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich obchodzony jest w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. Święto narodziło się w Katalonii, a jego data 23 kwietnia jest symboliczna dla literatury światowej. W ten dzień zmarli wybitni poeci Miguel de Cervantes, William Szekspir oraz Inca Garcilaso de la Vega.

Tegoroczny Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich obchodzony będzie 23 kwietnia w przestrzeni internetowej.

PBW poleca książki o książkach, czytaniu, czytelnikach i bibliotekach w IBUK Libra (dostępne online):

Bibliologia, biblioteki, bibliotekarze/ red. Dariusz Grygrowski, Elżbieta B. Zybert, Warszawa: SBP, 2005

Bunt czytelników : proza inicjacyjna netgeneracji / Grzegorz Leszczyński. Warszawa : SBP, 2010

Człowiek i książka / Jan Stanisław Bystroń. Warszawa : SBP, 2003

Książka, biblioteka, informacja w kręgu kultury i edukacji : praca zbiorowa / red. Dorota Grabowska, Elżbieta Barbara Zyber. Warszawa : SBP, 2008

Nauka o książce : antologia tekstów / red. Marek Tobera. Warszawa : SBP, 2006

Śmierć książki. No Future Book / Łukasz Gołębiewski. Warszawa : Biblioteka Analiz, 2008

10 książek o książkach po polsku