Spotkanie pokoleń w Muzeum Oświaty

Spotkanie pokoleń w Muzeum Oświaty

Na wernisaż wystawy „100 lat Bydgoskiego Harcerstwa” przybyły dziesiątki zuchów i harcerzy. Unikatowe zbiory gwarantowały wyprawę w niezwykły świat polskiego skautingu. Wystawie towarzyszyła prelekcja pt. „Początki Harcerstwa Bydgoskiego”.
Na „Spotkaniu pokoleń” w gronie harcerskim (od zuchów po seniorów) nie zabrakło gier, muzyki, zabaw i opowieści o harcerstwie. Przybliżyło ono mieszkańcom naszego miasta historię i dorobek harcerstwa oraz aktualną ofertę programową i harcerski styl życia.