Spotkania rozwijające zainteresowania humanistyczne

Spotkania rozwijające zainteresowania humanistyczne

Po dłuższej przerwie wznowiliśmy w bibliotece sobotnie spotkania rozwijające zainteresowania humanistyczne uczniów. Tematem przewodnim dla ósmoklasistów była poezja geniusza epoki renesansu Jana Kochanowskiego. Treny i inne utwory stały się wspaniałym źródłem do odkrywania środków stylistycznych zawartych w wierszach poety.

Egzaminy coraz bliżej – czas na powtórki! Uczniom poszło całkiem dobrze.

Książki i plakat o Janie Kochanowskim ustawione na stoliku. W tle regały z ksiązkami.© PBW w Bydgoszczy

Bibliotekarka na tle ragałów z książkami w Czytelni prezentuje wybrane książki. Uczniowie siedza przy pojedynczych stolikach.© PBW w Bydgoszczy

oprac. Małgorzata Tyczyńska – Wydział Udostępniania Zbiorów