Smako­wite tytuły – quiz

Smako­wite tytuły – quiz

Tydzień Bibliotek prze­biega pod hasłem „Zasmakuj w biblio­tece“. Wszystkim czytel­nikom, którzy lubią zabawę i nie boją się wyzwań, propo­nu­jemy najprostszą rozrywkę lite­racką – nasz quiz o książ­kach. Masz wolne trzy minuty? Znasz odpo­wiedzi na 10 pytań doty­czą­cych książek z jedze­niem w tytule? Sprawdź, ile zdobę­dziesz punktów i porównaj wynik z innymi.

Smakowite tytuły - quiz