Seminarium dla nauczycieli bibliotekarzy

Seminarium dla nauczycieli bibliotekarzy

W bibliotece odbyło się seminarium pt. KONTYNUACJE, ZMIANY, INNOWACJE, czyli co słychać w bibliotece szkolnej?”.

Program seminarium obejmował następujące zagadnienia:

  1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa i Priorytety Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2022/2023.
  2. Zmiany w awansie zawodowym i ocenie pracy nauczyciela.
  3. Jak biblioteki szkolne pomagają Ukrainie.
  4. Innowacje pedagogiczne w pracy nauczyciela bibliotekarza – dobre praktyki.