Światowy Dzień Pracy Socjalnej

Światowy Dzień Pracy Socjalnej

Światowy Dzień Pracy Socjalnej ustanowiony został jako inicjatywa Międzynarodowej Federacji Pracowników Socjalnych. Obchodom WSWD, jak co roku, towarzyszy specjalnie przygotowany plakat i hasło. Inicjatywy związane z tym dniem (np. wideo przekaz) służą podkreśleniu znaczenia pracy socjalnej dla budowania społeczeństwa opartego na poszanowaniu i wzmacnianiu ludzkiej godności. Tak rozumiana praca socjalna służy rozwojowi całych społeczeństw, które nie powinny zapominać o grupach najsłabszych i marginalizowanych.

Warto o powyższych wartościach przypominać codziennie, szczególnie w warunkach polskich tym, którzy pracę socjalną w wymiarze praktyki usiłują sprowadzić do administracyjnych procedur, interwencji i kontroli społecznej zapominając m.in. o jej relacyjnym charakterze. Chcę dowiedzieć się więcej »

Nasza biblioteka posiada bogatą ofertę publikacji dla pracowników socjalnych, chcących wzbogacić swój warsztat, jak również studentów przygotowujących się do pomagania osobom zmarginalizowanym.