Rozwiązywanie konfliktów

Rozwiązywanie konfliktów

Konflikt jest często przedmiotem obserwacji, badań, a także analiz. Zestawienie bibliograficzne „Rozwiązywanie konfliktów”, które polecamy naszym czytelnikom, zostało opracowane na podstawie zbiorów PBW w Bydgoszczy.

Zachęcamy do lektury pozycji o przestrzeni konfliktu, relacjach, także szkolnych, i strategiach radzenia sobie z konfliktem. W wybranych książkach i artykułach nasi czytelnicy znajdą interesujące rozważania dotyczące działań profilaktycznych, doraźnych oraz projektów długofalowych, służących kształtowaniu podejścia do sytuacji konfliktowych. W zestawieniu znalazły się również poradniki i scenariusze zajęć, dotyczące trudnych zachowań uczniów i stylów rozwiązywania konfliktów, a także przygotowania szkoły do mediacji.

W wielu opracowaniach została pokazana konstruktywna strona konfliktu.