Prolongata grupowa

Prolongata grupowa

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że terminy zwrotów wszystkich książek zostały automatycznie przedłużone do 25 kwietnia 2020 roku. Przypominamy, że naliczanie kar w systemie bibliotecznym za przetrzymywanie wypożyczonych książek pozostaje zawieszone.