Stowa­rzy­szenie Nauczy­cieli Języka Niemiec­kiego

Powią­zane nadcho­dzące wyda­rzenia

  • 17-11-2018 10:00 – 17-11-2018 13:15

    Szko­lenie dla germa­ni­stów „Erleb­ni­sreise mit Deutsch“ popro­wa­dzone przez p. M. Bodzyńską ze Stowa­rzy­szenia Nauczy­cieli Języka Niemiec­kiego.