Ogłoszenie wyników konkursu „Być jak Rydygier“

Ogłoszenie wyników konkursu „Być jak Rydygier“

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy ogłosiła konkurs literacki pod patronatem Przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Elżbiety Piniewskiej pt. „Być jak Rydygier, czyli o łączeniu lekarskiej, wojskowej i wolnościowej pasji w życiu jednego człowieka” dla uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego

Cele konkursu:

 1. Popularyzacja w środowisku „Roku Ludwika Rydygiera”.
 2. Kształtowanie postaw obywatelskich poprzez kultywowanie pamięci o wybitnych Polakach i przełomowych wydarzeniach.
 3. Rozwijanie postaw patriotycznych związanych z kulturą i historią regionalną: wydarzenia historyczne, sylwetki wybitnych postaci naszego regionu.
 4. Rozwijanie kreatywności, wrażliwości i zainteresowań literackich (publicystycznych, dziennikarskich) uczniów.
 5. Rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.

Komisja Konkursowa na posiedzeniu zdalnym w dniu 17.11.2020 r. dokonała oceny prac konkursowych.

Skład Komisji Konkursowej:

 • Prof. dr hab. Ryszard Nowicki – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Dr Maria Sobieszczyk – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Iwona Rostankowska – nauczyciel konsultant w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
 • Ewa Bedełek – kierownik Wydziału Informacji i Wspomagania Placówek Oświatowych w Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy

Wybrano następujących laureatów:

 1. Anastazja Klufczyńska – Zespół Szkół Plastycznych im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
 2. Katarzyna Jaroszewska – II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika we Włocławku
 3. Julia Złotkowska – IX Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Nowakowskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy

Wyróżnienia

 • Julia Antonowicz – IX Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Nowakowskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy
 • Maja Haręza – I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu
 • Marianna Kiestrzyn – I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu
 • Beniamin Rydzewski – IX Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Nowakowskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy
 • Maciej Skiba – Zespół Szkół Elektronicznych im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy
 • Michał Szuda – Zespół Szkół Elektronicznych im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy
 • Nikola Trzcińska – IX Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Nowakowskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy

Gratulujemy wszystkim laureatom i wyróżnionym w konkursie!

W związku z pandemią, o uroczystości wręczenia nagród poinformujemy po ustaleniu terminu.