O Marianie Rejewskim

O Marianie Rejewskim

W Czytelni Głównej odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Głośne czytanie“ dla osób niewidomych i niedowidzących z PZN w Bydgoszczy. Tym razem tematem było życie i działalność Mariana Rejewskiego – pogromcy Enigmy. Prelegentem był pułkownik Jerzy Lelwic, który ciekawie i barwnie opowiedział o patronie biblioteki oraz zaprezentował replikę Enigmy. Słuchacze poznali zasadę działania niemieckiej maszyny szyfrującej i mieli okazję prześledzić losy polskich kryptologów w drodze do złamania jej kodu. Następnie nauczyciele bibliotekarze z Czytelni Głównej czytali głośno fragmenty książki M. Rejewskiego „Wspomnienia z mej pracy w Biurze Szyfrów Oddziału II Sztabu Głównego w latach 1930 – 1945“.