Edukacja w biblio­tece

Edukacja w biblio­tece

Szósta klasa ze Szkoły Podsta­wowej nr 31 w Bydgoszczy przybyła do biblio­teki na 3-godzinny cykl zajęć w grupach. Uczniowie brali udział w lekcjach o warto­ściach na podstawie litera­tury pięknej „To, co konieczne – to, co zbyteczne“ oraz „Nie jesteśmy sami na świecie, czyli o szacunku wobec siebie i innych“. Później ćwiczyli kompe­tencje matema­tyczne na zajęciach pn. Grywa­li­zacja. Dużo emocji wywoły­wały również zmagania z zagadkami logiczno-matema­tycz­nymi w escape roomie.