O Irenie Sendlerowej

O Irenie Sendlerowej

W Czytelni Głównej PBW odbyło się spotkanie członków Polskiego Związku Niewidomych poświęcone Irenie Sendlerowej. Sejm RP ustanowił rok 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej, oddając w ten sposób “hołd Tej, która z największym poświęceniem działała na rzecz ratowania drugiego człowieka”. Koleżanki z Muzeum Oświaty wygłosiły ciekawą prelekcję dotycząca życia i działalności bohaterki. Pracownicy czytelni, w ramach akcji “Głośnego Czytania”, przedstawili fragmenty książek dotyczących tej postaci, które wzbogaciły prelekcję.
Pracownicy Czytelni oraz Muzeum Oświaty

Dzięki temu, że Irenie Sendlerowej dane było długo żyć oraz dzięki dużemu zainteresowaniu mediów jej osobą, we współczesnych czasach ocalała jakaś cząstka prawdy o wojennej przeszłości. Irena Sendlerowa przyczyniła się do tego, by nie zapomniano o prawdziwym obliczu sytuacji w Polsce i postawach społeczeństwa polskiego w warunkach tamtej próby. Należała do tych ludzi uczciwych i dzielnych, wśród których obracałem się na co dzień i których bardzo szanowałem“.
Władysław Bartoszewski