Nowości na bibliotecznej półce – sierpień

Nowości na bibliotecznej półce – sierpień

Prezentujemy wybrane nowości, które zostały włączone do księgozbioru biblioteki w sierpniu ’23.

© GWPTransdiagnostyczna terapia zaburzeń emocjonalnych dzieci : poradnik / Jill Ehrenreich-May, Sarah M. Kennedy, Jamie A. Sherman, Emily L. Bilek, David H. Barlow ; ilustracje: Stefania S. Pinto ; przekład: Agnieszka Pałynyczko-Cwiklińska ; [redakcja merytoryczna: dr Konrad Ambroziak, dr Marcin Domurat]. - Wydanie pierwsze w języku polskim 2022 rok. – Sopot : GWP, 2022.

Sygn. 171801, 171802

Dzieci, przeżywając silne emocje takie jak strach, lęk, smutek czy złość, mogą doświadczać dystresu, niepokoju, dyskomfortu. Choć nie zawsze werbalizują trudne doznania, to ich zachowanie i emocjonalna ekspresja komunikują, że trudno im znieść własne przeżycia emocjonalne. Aby uniknąć nieprzyjemnych odczuć, podejmują działania nastawione na ich stłumienie, ucieczkę od nich lub odwrócenie od nich uwagi. Zachowania te z czasem są wzmacniane negatywnie, ponieważ za każdym razem, gdy uda się uniknąć przeżywania przytłaczających emocji i wywołującej je sytuacji, dyskomfort znika. Niestety stosowanie strategii opartej na unikaniu na dłuższą metę nie pozwala nauczyć się skuteczniejszych i bardziej pomocnych sposobów radzenia sobie z intensywnymi emocjami.

Program terapeutyczny opisany w niniejszym poradniku jest przeznaczony dla osób w wieku 7 – 13 lat dotkniętych zaburzeniami emocjonalnymi (m.in. zaburzenie lękowe uogólnione, fobia społeczna, zaburzenie paniczne, fobie swoiste, agorafobia, zaburzenia depresyjne). Pomaga dzieciom zrozumieć odczuwane emocje i działania podejmowane w reakcji na nie. Zmierza do zmiany nawyków związanych z regulacją emocji, aby zmniejszyć intensywność i częstotliwość narzucających się, przytłaczających uczuć. Uczy, że emocje – nawet te trudne i niewygodne – pełnią ważną funkcję, dlatego tak istotna jest ich akceptacja, pozwalająca zapanować nad odruchową reakcją, aby reagować skuteczniej. Kształtowane w jego ramach umiejętności bazują na strategiach i zasadach zaczerpniętych z terapii poznawczo-behawioralnej, terapii behawioralnej oraz terapii opartych na uważności i akceptacji.

Niniejszy poradnik – stanowiący uzupełnienie podręcznika terapeuty – służy do powtarzania i utrwalania wiadomości zdobytych podczas sesji. Zawiera wszystkie materiały niezbędne do wykonywania zadań zaleconych przez terapeutę. Jest źródłem rzetelnej wiedzy dla dzieci oraz ich rodziców, wspierając ich działania między sesjami.

Cele programu terapeutycznego obejmują:

 • lepsze zrozumienie własnych przeżyć emocjonalnych;
 • dopuszczanie do siebie emocji oraz ich akceptowanie;
 • podważanie automatycznych myśli i rozwijanie elastycznego myślenia;
 • wyeliminowanie emocjonalnego reagowania;
 • oswojenie się z doznaniami fizycznymi wpływającymi na sposób przeżywania emocji;
 • zwalczenie negatywnych, unikowych reakcji;
 • reagowanie na emocje w konstruktywny sposób.

© GWPTransdiagnostyczna terapia zaburzeń emocjonalnych młodzieży : poradnik / Jill Ehrenreich-May, Sarah M. Kennedy, Jamie A. Sherman, Shannon M. Bennett, David H. Barlow ; przekład: Agnieszka Pałynyczko-Cwiklińska ; [redakcja merytoryczna: dr Konrad Ambroziak, dr Marcin Domurat]. – Wydanie pierwsze w języku polskim 2022 rok. – Sopot : GWP, 2023.

Sygn. 171803, 171804

Nastolatki, przeżywając silne emocje takie jak strach, lęk, smutek czy złość, mogą doświadczać dystresu, niepokoju, dyskomfortu. Choć nie zawsze werbalizują trudne doznania, to ich zachowanie i emocjonalna ekspresja komunikują, że trudno im znieść własne przeżycia emocjonalne. Aby uniknąć nieprzyjemnych odczuć, podejmują działania nastawione na ich stłumienie, ucieczkę od nich lub odwrócenie od nich uwagi. Zachowania te z czasem są wzmacniane negatywnie, ponieważ za każdym razem, gdy uda się uniknąć przeżywania przytłaczających emocji i wywołującej je sytuacji, dyskomfort znika. Niestety stosowanie strategii opartej na unikaniu na dłuższą metę nie pozwala nauczyć się skuteczniejszych i bardziej pomocnych sposobów radzenia sobie z intensywnymi emocjami.

Program terapeutyczny opisany w niniejszym poradniku jest przeznaczony dla osób w wieku 13 – 18 lat dotkniętych zaburzeniami emocjonalnymi (m.in. zaburzenie lękowe uogólnione, fobia społeczna, zaburzenie paniczne, fobie swoiste, agorafobia, zaburzenia depresyjne). Pomaga nastolatkom zrozumieć odczuwane emocje i działania podejmowane w reakcji na nie. Zmierza do zmiany nawyków związanych z regulacją emocji, aby zmniejszyć intensywność i częstotliwość narzucających się, przytłaczających uczuć. Uczy, że emocje – nawet te trudne i niewygodne – pełnią ważną funkcję, dlatego tak istotna jest ich akceptacja, pozwalająca zapanować nad odruchową reakcją, aby reagować skuteczniej. Kształtowane w jego ramach umiejętności bazują na strategiach i zasadach zaczerpniętych z terapii poznawczo-behawioralnej, terapii behawioralnej oraz terapii opartych na uważności i akceptacji.

Niniejszy poradnik – stanowiący uzupełnienie podręcznika terapeuty – służy do powtarzania i utrwalania wiadomości zdobytych podczas sesji. Zawiera wszystkie materiały niezbędne do wykonywania zadań zaleconych przez terapeutę. Jest źródłem rzetelnej wiedzy dla nastolatków uczestniczących w terapii, wspierając ich działania między sesjami.

Prezentowany program terapeutyczny wpisuje się w podejście transdiagnostyczne w terapii zaburzeń emocjonalnych – lękowych i nastroju (depresyjnych). Stworzono go z myślą o efektywnej pracy z młodymi osobami wykazującymi objawy kilku zaburzeń, objawy podprogowe lub mieszane. Jego modułowa struktura umożliwia terapeucie realizację całego cyklu terapeutycznego bądź zmodyfikowanie go w taki sposób, by jak najlepiej dostosować interwencję do odbiorcy. Poszczególne techniki są nakierowane na podstawowe problemy leżące u podstaw zaburzeń emocjonalnych.

Cele programu terapeutycznego obejmują:

 • lepsze zrozumienie własnych przeżyć emocjonalnych;
 • dopuszczanie do siebie emocji oraz ich akceptowanie;
 • podważanie automatycznych myśli i rozwijanie elastycznego myślenia;
 • wyeliminowanie emocjonalnego reagowania;
 • oswojenie się z doznaniami fizycznymi wpływającymi na sposób przeżywania emocji;
 • zwalczenie negatywnych, unikowych reakcji;
 • reagowanie na emocje w konstruktywny sposób.

© Wydaw. Adam MarszałekNie tylko siłą rzeczy : doświadczenia emancypacyjne nauczycielek wiejskich / Natalia Cybort-Zioło. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2022.

Sygn. 171819

Osiąganie autonomii przez nauczycielki pracujące w wiejskich szkołach podstawowych, które są bohaterkami tej książki, uwikłane jest w wielowymiarową opresję. Jest ona związana z ich osobistą sytuacją życiową i wpływem innych osób, a także szerszą sytuacją ekonomiczną i historyczno-polityczną oraz uwarunkowaniami społeczno-kulturowymi.

Nauczycielki godzą się na opresję w określonych obszarach, w innych natomiast walczą w obronie własnej wolności. Przyczyniają się również do wyzwolenia swoich społeczności i emancypacji poprzez edukację uczniów i uczennic. Szeroki wachlarz ich reakcji na opresję ukazuje ich niejednoznaczność, która wpisuje się w koncepcję dwuznaczności rozwiniętą przez Simone de Beauvoir, umożliwiającą bardziej dokładne dostrzeżenie etycznych zmagań osób i przez to bliższą ich rzeczywistym doświadczeniom.

© Wydaw. Adam MarszałekEdukacja i rehabilitacja osób z równoczesną słuchowo-wzrokową niepełnosprawnością (surdotyflopedagogika) : wybrane aspekty i obszary / Marzena Zaorska. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2021.

Sygn. 171867, 171868

W opracowaniu podjęto próbę nakreślenia współczesnej wizji niepełnosprawności związanej z równoczesnymi, dualnymi zaburzeniami funkcji słuchowych i wzrokowych w wielu kontekstach, wpisanych w paradygmat zarówno medycznej percepcji niepełnosprawności, jak i społecznego podejścia do potrzeb tej kategorii osób. Książka może pomóc w poznaniu istoty, złożoności, możliwości generowanych przez równoczesną słuchowo-wzrokową niepełnosprawność, przyczynić się do promowania wiedzy o osobach doświadczających jej konsekwencji oraz ukierunkować działania dążące do budowania społeczeństwa wrażliwego na potrzeby osób głuchoniewidomych, potrafiącego je zaspokajać na możliwie najwyższym poziomie jakościowym i ilościowym. Z kolei osoby z równoczesną słuchowo-wzrokową niepełnosprawnością może zachęcić do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa i konstruowania własnego wkładu w rozwój ludzkiej cywilizacji.

© Wolters KluwerCzasoprzestrzeń szkoły : co warto wiedzieć o czasie i przestrzeni szkoły / redakcja naukowa Alicja Korzeniecka-Bondar, Zenon Gajdzica. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2022.

Sygn. 171871, 171872

Celem książki jest rozpoznanie roli i znaczenia szkolnej czasoprzestrzeni oraz jej wielowymiarowości. Publikacja ukazuje jej rangę w tworzeniu codziennych interakcji oraz istotność w kreowaniu procesów wychowania i kształcenia, a także optymalizację jej wykorzystania. Autorzy opisują oraz analizują czasoprzestrzeń w kontekście odbywających się w szkole i poza nią zdarzeń oraz procesów edukacyjnych z uwzględnieniem szerokiego kontekstu kulturowego, antropologicznego oraz społeczno-politycznego. Zagadnienia te omawiane są zarówno z perspektywy nauczyciela, dyrektora szkoły, ucznia, jak i rodziców.

Publikacja jest próbą odpowiedzi między innymi na następujące pytania:

 • jakie obowiązują w szkole reguły dotyczące zarządzania wykorzystaniem czasu i przestrzeni?
 • czemu lub komu służy w szkolnej codzienności właściwe wykorzystanie czasu i przestrzeni?
 • jakie działania są możliwe do podjęcia w zastanej czasoprzestrzeni szkoły?

Książka przeznaczona jest dla nauczycieli, dyrektorów szkół oraz polityków oświatowych. Zainteresuje również studentów wydziałów pedagogicznych.

© Wydaw. UMCSEksperymentowanie z elementami analizy statystycznej w nauczaniu-uczeniu się biologii w szkole ponadpodstawowej : praktyczny podręcznik dla nauczycieli i studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela / Barbara Chudzik, Anna Maria Wójcik. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2021.

Sygn. 171877

Podręcznik stanowi kompendium aktualnej wiedzy i cennych wskazówek dla nauczycieli biologii w szkołach ponadpodstawowych i studentów kierunków przyrodniczych przygotowujących się do zawodu nauczyciela. Może być także inspiracją dla nauczycieli biologii i przyrody na niższych etapach edukacyjnych.

Przedstawiono w nim potrzebę i podano podstawy teoretyczne prowadzenia szkolnych prac badawczych, a także opisano szczegółowo zjawisko osmozy, jej znaczenie w życiu organizmów żywych, ze szczególnym uwzględnieniem roli osmozy w roślinach oraz zaproponowano szereg eksperymentów, które można przeprowadzić w warunkach szkolnych.

Dr hab. Małgorzata Wójcik, prof. UMCS

© Wolters KluwerE‑learning : projektowanie, realizowanie i ocena / Renata Marciniak. – Stan prawny na 1 grudnia 2021 r.. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2022.

Sygn. 171884, 171885

W książce przedstawiono e‑learning jako proces edukacyjny składający się z następujących po sobie etapów: projektowanie, organizowanie, realizacja i ewaluacja. Wskazano działania, jakie powinny być podjęte na każdym z nich, aby e‑learning był skuteczny i pozwolił na osiągnięcie celów edukacyjnych. Autorka wyjaśnia zagadnienia dotyczące metodologii opracowania projektu kursu e‑learningowego, skutecznych strategii realizacji procesu nauczania on-line, metod i zasad efektywnej oceny osiągnięć uczestników kursów on-line, opracowania atrakcyjnych materiałów dydaktycznych.

W książce znajdują się wskazówki:

 • jak zaprojektować, zorganizować i zrealizować dobry jakościowo kurs on-line, który pozwoli na osiągnięcie celów kształcenia,
 • dotyczące komunikacji i interakcji, organizowania pracy grupowej, orientowania i motywowania uczestników do nauki,
 • jakie strategie i kryteria oceny postępów uczestników należy stosować, aby wesprzeć ich w procesie uczenia się i zachęcić do nauki,
 • w jaki sposób aktywizować uczestników kursów e‑learningowych, aby chcieli się uczyć i nabywać nowe kompetencje.

Publikacja wskazuje, jak zaprojektować i zrealizować kurs, szkolenie e‑learningowe, a także lekcje on-line oraz ocenić ich jakość. Jest atrakcyjna zarówno dla trenerów biznesu, firm szkoleniowych, nauczycieli wszystkich poziomów nauczania, wykładowców akademickich, jak i pracowników odpowiedzialnych za e‑learning w firmach.

© Wolters KluwerKultura demokracji w szkole / Radosław Nawrocki. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2021.

Sygn. 171890, 171891

W publikacji omówiono kulturę demokracji w szkole, biorąc pod uwagę szeroki katalog składających się na nią i nie zawsze oczywistych elementów. Dzięki temu zjawiska z pozoru niezwiązane z demokracją (np. sztuka) jawią się jako ważne narzędzia i kanały budowania demokracji w szkole.

Autor opisał relacje zachodzące pomiędzy demokracją a edukacją w kontekście funkcjonowania kultury szkoły i w odniesieniu do wielu dynamicznie zmieniających się narracji, perspektyw czy pozycji ideologicznych. Celem publikacji jest ożywienie myślenia o demokracji w edukacji, co ma być bodźcem chroniącym przed zbyt schematycznym, oczywistym, popularnym sposobem spojrzenia na szkołę. Stanowi próbę odpowiedzi na takie pytania, jak:

 • Czy demokracja szkolna jest krokiem ku dojrzałości uczniów oraz jak z niej korzystać?
 • Czy bardziej należy obawiać się nadmiaru demokracji w kulturze szkoły czy jej niedostatku?
 • Czy kultura demokracji szkolnej jest kulturą pozwalającą przekraczać instrumentalny charakter edukacji?

Publikacja przeznaczona jest dla pracowników naukowych, przedstawicieli społeczności akademickich, nauczycieli, studentów kierunków pedagogicznych, polityków i pracowników oświaty.

© Wydaw. Myślenie w edukacji / Matthew Lipman ; tłumaczenie: Anna Łagodzka. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022.

Sygn. 171897, 171898

Tłumaczenie publikacji M. Lipmana (1923 – 2010) – klasyka teorii edukacji, twórcy programu Philosophy for Children, który zapoczątkował nowy ruch edukacyjny ukierunkowany na rozwijanie myślenia. Książka stanowi syntezę wiedzy na ten temat. Autor skupia się na trzech formach myślenia: twórczym, krytycznym I troskliwym oraz sposobach Ich rozwijania.

Publikacja dla pedagogów, nauczycieli, edukatorów, studentów pedagogiki i innych kierunków humanistyczno-społecznych, badaczy edukacji, filozofów – dla wszystkich zainteresowanych sposobami postępowania umożliwiającymi uczniom na wszystkich poziomach kształcenia stanie się ludźmi bardziej refleksyjnymi, rozumniejszymi i rozsądniejszymi. Lipman nie tylko przedstawia podstawy rzemiosła myślenia i sądzenia, ale pokazuje również, jak podstawowe narzędzie ukierunkowywania edukacji na myślenie – wspólnotę dociekania – można wykorzystać do zmniejszenia przemocy w klasie szkolnej i udoskonalenia kształcenia dzieci z grup ryzyka. Dla praktyki pedagogicznej cenne są zwłaszcza przykłady naturalnych sytuacji szkolnych (instruktażowe dialogi, cytowane pytania). Mogą one dostarczyć nauczycielom ogólnych wskazówek, w jaki sposób konstruował własną praktykę edukacyjną ukierunkowaną na myślenie.

Parafrazując tytuł książki i łącząc go z serią wydawniczą: edukacja ukierunkowana na myślenie to mądra edukacja – taka, która w przemyślany sposób prowadzi uczniów i nauczycieli ku mądrości.

Dr hab. Iwona Czaja-Chudyba, prof. UP

© Wiedza i PraktykaNadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu : zmiany, praktyczne zastosowanie przepisów / [autor: Zofia Rudzińska ; aktualizacja: Mirosław Graf]. – Stan prawny: styczeń 2022. – Warszawa : Wiedza i Praktyka sp. z o.o., 2022.

Sygn. 171912

Publikacja „Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu – zmiany, praktyczne zastosowanie przepisów“ to praktyczny, narzędziowy pomocnik w pracy każdego dyrektora.

Książka to kompendium wiedzy o sprawowaniu nadzoru pedagogicznego przez organ prowadzący oraz dyrektora szkoły po zmianie przepisów we wrześniu 2021 roku. Przeczytaj, jakie nowe formy nadzoru obowiązują, jakie zadania ma dyrektor.

Dopełnieniem jest płyta z ponad 30 nowymi, gotowymi do wypełnienia dokumentami, niezbędnymi w pracy każdej placówki oświatowej.

© Wydaw. Adam MarszałekNauczanie języków obcych w przedszkolu metodą narracyjną : teoria i praktyka / Katarzyna Sowa-Bacia. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021.

Sygn. 171913, 171914

Metoda, w ramach której dzieciom opowiada się lub czyta historyjki czy bajki w języku obcym, wizualizując jednocześnie ich treść, to metoda narracyjna. Celem niniejszej monografii jest przybliżenie Czytelnikowi założeń teoretycznych właśnie tej metody […], ukazanie, jak w praktyce wygląda nauczanie języków obcych metodą narracyjną na etapie przedszkolnym […], zaprezentowanie instrumentów pomiaru sprawności językowych, które pozwolą na zmierzenie za jej pomocą nabytych przez dzieci sprawności językowych […], a także przedstawienie wyników badań empirycznych nad efektywnością jej stosowania w nauczaniu języka obcego na etapie przedszkolnym […].

Monografia ma stanowić przede wszystkim zachętę oraz inspirację dla wszystkich osób, które zajmują się nauczaniem języków obcych na etapie przedszkolnym, a więc nauczycieli czy lektorów, lub które będą trudniły się tym zajęciem w przyszłości, a więc studentów kierunków filologicznych o specjalności nauczycielskiej. Ponadto ma także pomóc w obaleniu powszechnie panującej opinii, że aby uczyć języka obcego w przedszkolu, nie trzeba legitymować się obszerną wiedzą z zakresu metodyki nauczania języka obcego na etapie przedszkolnym.

(fragment wstępu)

© ScholarMasz prawo do mediacji w szkole : pedagogiczne, psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania mediacji w szkole / Anna K. Duda, Ewa Czerwińska-Jakimiuk, Mateusz Szast, Małgorzata Mądry-Kupiec, Wioletta Skrzypek. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2021.

Sygn. 171910, 171911

To kolejna propozycja wydawnicza zawierająca uzupełnienie dotychczasowy opracowań na temat mediacji.

Autorzy są przede wszystkim praktykami, ale i naukowcami, którzy chętnie dzielą się wiedzą oraz doświadczeniem ze wszystkimi czytelnikami.

Źródła:
www​.gwp​.pl
www​.marszalek​.com​.pl
www​.wolterskluwer​.pl
www​.profinfo​.pl
www​.wydawnictwo​.umcs​.eu
www​.scholar​.com​.pl
www​.profinfo​.pl